Arbeidsveilige haven is taak voor CEO tot havenarbeider

Voortaan geen dodelijke ongevallen meer en tegen 2020 de helft minder ongevallen. De Antwerpse havengemeenschap gaat met een versterkt veiligheidsbeleid en zeer scherpe doelstellingen het probleem van de arbeidsongevallen in de haven te lijf.

Werkgevers en bonden ondertekenden een veiligheidscharter in die zin. Zij willen de verbetering die de jongste jaren inzake arbeidsongevallen is opgetekend – met een daling van 30% van het aantal ongevallen sinds 2006 – verder doortrekken.

“Ondanks deze positieve evolutie is het de overtuiging van de havenbedrijven dat we nog beter kunnen én nog meer in veiligheid moeten investeren” onderstreept Paul Valkeniers, afgevaardigd bestuurder van de havenwerkgeverscentrale Cepa. “Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid. Daarom roepen wij iedereen op om actief mee te werken en zorg te dragen voor de eigen veiligheid en die van de collega’s”, treedt Marc Loridan, woordvoerder van het Gemeenschappelijk Vakbondsfront, hem bij.

Want havenarbeider blijft tot op vandaag een gevaarlijk beroep. Vorig jaar gebeurden in de haven nog steeds een twaalfhonderdtal arbeidsongevallen, waarvan 72 ernstige (het laagste cijfer in minstens acht jaar) en één met dodelijke afloop. Daarbij komen heel veel breuken en kneuzingen voor, maar is ook de interactie tussen mens en machine een groeiende factor.

Gemeenschappelijk Globaal Preventieplan

Cepa werkte samen met de ondernemingen een nieuw veiligheidsplan uit. De lat wordt daarbij zeer hoog gelegd. “Als havengemeenschap hebben we een zeer concrete ambitie vooropgesteld: vanaf vandaag geen dodelijke arbeidsongevallen meer én tegen 2020 een halvering van het aantal arbeidsongevallen en een daling van de ernstgraad met 40%”, stelt Valkeniers.

Om dat te bereiken werd een Gemeenschappelijk Globaal Preventieplan (GPP) uitgewerkt dat de weg uittekent naar een veiligere en gezonde haven en rond verschillende thema’s (zoals een maximale scheiding van mens en machine) is opgebouwd.

Eén daarvan luidt: ‘veiligheid is een taak van iedereen’. Kris Adams (foto), managing director van DP World én voorzitter van Cepa, legt daar een bijzondere klemtoon op. “Bouwen aan een veiligheidscultuur binnen de gehele operationele ketting is een belangrijke sleutel om de veiligheid in deze haven te verhogen. Veiligheid start bij de CEO en het topmanagement van het bedrijf en eindigt bij elke havenarbeider.”

Jaaractieplan

Elk bedrijf werkt op basis van zijn bedrijfsspecifieke risico’s aan een veiligheidsstrategie met eigen resultaats- en inspanningsverbintenissen. Die dient als bouwsteen in een gemeenschappelijk programma en helpt om een Gemeenschappelijk Jaar Actie Plan (GJAP), zegt men bij Cepa. Het identificeren van prioritaire actiepunten en het uitwisselen van ervaringen speelt daarbij een belangrijke rol.

Cepa wil de havenbedrijven in hun streven naar meer veiligheid maximaal ondersteunen. “Cepa wil samen met het bedrijf een tandem vormen door mee te denken en samen nieuwe initiatieven op te starten die de veiligheid in de Antwerpse haven zullen verhogen”, aldus nog Paul Valkeniers.

Ook de opleiding voor de leidinggevenden wordt versterkt. Zo worden er onder andere specifieke opleidingen uitgetekend waarbij operationele mensen van het bedrijf in contact komen met het havenkader.