Antwerpen en Shanghai gaan nauwer samenwerken

De havens van Antwerpen en Shanghai hebben een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend waarin ze zich engageren om intens samen te werken op een aantal domeinen. Beide onderhouden al goede banden met elkaar sinds 1985.

De ondertekening vond plaats tijdens de stedelijke missie van de Scheldestad naar Shanghai, met een overslag van 776 miljoen ton en 33,6 miljoen teu de grootste haven ter wereld.

Via APEC, het opleidings- en trainingcentrum van de Antwerpse haven, is de Antwerpse  maritieme kennis al sterk verankerd in de Chinese haven. Sinds 2004 is APEC door China erkend als gekwalificeerd havengerelateerd trainingsinstituut voor Chinese delegaties. Meer dan 3.800 Chinese specialisten genoten ondertussen een opleiding bij APEC.

Beide havens engageren zich in het MoU om informatie uit te wisselen over hun hinterland, om gezamenlijk promotie te voeren en om trainingen voor maritieme professionals op te zetten.

Sinds 2008 heeft de Antwerpse haven met Jan Van der Borght een vaste vertegenwoordiger in Shanghai, die instaat voor het verhogen van de naambekendheid van de Antwerpse haven in China. Vorige maand nog ontving hij een Golden Magnolia Award voor de bijdrage die hij geleverd heeft aan de economische ontwikkeling en de internationale betrekkingen van Shanghai.