ACV Transcom wil meer controles op wekelijkse rust in vrachtwagen

ACV Transcom juicht de verstrenging door België van de maatregelen rond de wekelijkse rust in de cabine en het ontbreken van de vrachtbrief. Volgens algemeen sectorverantwoordelijke Vervoer en Logistiek Jan Sannen is dat echter niet genoeg. “Hoewel de boetes voor een overtreding fors worden opgetrokken, hebben ze geen enkele zin zonder voldoende controles,” zegt hij.

Zoals geweten heeft België sinds 1 juli 2014 de boete voor de overtredingen op de wekelijkse rust verhoogd van 50 naar 1800 euro. Volgens de Europese Verordening  rond de rij- en rusttijden, mag de chauffeur zijn normale wekelijkse rust  niet doorbrengen in de vrachtwagen. Enkel één verkorte wekelijkse rust over een periode van drie weken mag opgenomen worden in de cabine, als de chauffeur daar zelf voor kiest. Door de boete fors te verhogen wil ons land de sociale dumping aanpakken.

Volgens Sannen “schakelen een aantal Belgische transportondernemingen chauffeurs uit Oost- en Centraal Europa in om bij ons nationaal transport uit te voeren aan ondermaatse lonen, in slechte werkomstandigheden en met een beperkte sociale bescherming.  Nochtans vallen deze chauffeurs onder de Belgische loon-en arbeidsvoorwaarden, want hier geldt de bestaande Europese wetgeving rond de detachering van buitenlandse werknemers”.

“Die  buitenlandse chauffeurs zien zich, bij gebrek aan een andere verblijfplaats, vaak verplicht om maanden aan één stuk in hun vrachtwagen te overnachten en zijn soms maar enkele weken per jaar thuis. Door de vrachtwagenbestuurders te controleren die in hun cabine slapen, worden malafide werkgevers opgespoord en sinds kort ook zwaar gesanctioneerd”, aldus Sannen.

Ook juicht hij het gebruik van de CMR-vrachtbrief voor het controleren van onrechtmatig cabotagevervoer. De boetes voor het ontbreken van de vrachtbrief in de vrachtwagen werden verhoogd van 55 euro tot 1500 euro. “De CMR is voor de controlediensten het enige middel om de herkomst en bestemming van de goederen na te gaan en aldus  illegale cabotagetransporten op te sporen,” aldus de vakbondsverantwoordelijke. 

Volgens Sannen wordt al jaren gevochten tegen sociale dumping, maar blijft het resultaat van de acties aan de magere kant. “Op de concrete dossiers die we naar de sociale inspectie toesturen komt weinig of geen respons,” stelt hij. “Wij verheugen ons om de inspanningen van de regering, maar zonder voldoende controles hebben deze geen enkele zin. Wij blijven aandringen op een gericht en efficiënt controlebeleid, dat verder gaat dan de spreekwoordelijke druppel op een hete plaat.”