Werkomstandigheden chauffeurs fors verslechterd door coronamaatregelen

De werkomstandigheden van de vrachtwagenchauffeurs zijn fors verslechterd. Dat blijkt uit een enquête bij logistiekers en verladers. Andere uitschieters zijn capaciteitstekorten in de voeding en er is op korte termijn nood aan digitale documenten.

VIL voerde een enquête uit bij de leden om de belangrijkste noden en problemen in kaart te brengen ten gevolge van de coronacrisis. Die bevindingen moeten dienen om de werkzaamheden van de Logistics Resilience Task Force gerichter te maken. De resultaten van de enquête komen in grote lijnen overeen met die van de enquêtes die TLV en Fevia (voedingsindustrie) bij hun leden verrichtten.

De helft van de respondenten geeft de leef- en werkomstandigheden van de chauffeurs aan als een belangrijk aandachtspunt. Een op vier zegt zelfs dat ze een acuut probleem zijn. Nog steeds krijgen veel chauffeurs op laad- en losplaatsen geen toegang tot sanitaire installaties. Dat bleek overigens ook uit de enquête van TLV.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim bij de chauffeurs blijkt zeer laag te zijn, terwijl het veel hoger is bij het magazijnpersoneel. Maar liefst de helft van de verladers met eigen magazijnen geeft aan dat dat hun werking impacteert.

Op het gebied van capaciteit zijn de resultaten – zoals te verwachten was – zeer verschillend naargelang de sector. In totaal geeft 17% van de respondenten aan dat er capaciteitsproblemen zijn, maar dat cijfer klimt tot 62% bij de retailers. Ook de farma, de voeding en de chemie hebben ermee te maken.  Dat uit zich zowel op het vlak van transport als van opslag. Door de terugval van de afname en van de export stijgen de stocks te snel in bepaalde sectoren, zeker als het gaat om producten die verwerkt moeten worden voor de levering aan de particulieren.

Anderzijds geeft 21% van de respondenten aan dat zij een capaciteitsoverschot hebben (38% van de retailers in de niet-voeding). Op het vlak van transport is er vooral een overschot in de bouwsector. Hierdoor wordt de binnenvaart overproportioneel getroffen.

Social distancing impacteert efficiëntie

De capaciteit wordt ook gehinderd door de social-distancingmaatregelen: 31% van de respondenten ondervindt hierdoor een grote impact op de efficiëntie. Ook de capaciteit van de tijdsvensters om te laden en te lossen is door die maatregelen fors gedaald: ze ligt nu op 60% van het normale. Dat wordt bevestigd door de enquête van TLV.

De vertragingen aan de grens door de controles werden door slechts 30% van de logistiekers als een probleem ervaren. Dat lijkt inmiddels al in vrij ruime mate opgelost. Uit de enquête van Fevia bleek dat de problemen zich vooral in Oost-Europa stellen.

Tot slot blijkt ook dat de respondenten een digitalisering – op korte termijn – van de transportdocumenten vragen als oplossing voor het besmettingsgevaar met de papieren documenten en voor de problemen met social distancing.

Tweewekelijkse bevraging

“Gisteren werden de resultaten van de enquête met de leden van de taskforce besproken. Uit de discussie bleek dat de situatie zo snel evolueert, dat om de twee weken een nieuwe bevraging wordt uitgestuurd”, zegt Liesbeth Geysels, directeur van VIL die de taskforce coördineert. Volgens haar zal de situatie bijvoorbeeld aanzienlijk veranderen nu de bouw terug begint te werken.

De volledige resultaten van de enquête kunt u via deze link raadplegen.

Philippe Van Dooren