Werkgevers na overleg: "Neen, we betalen geen motivatiepremie"

Er komen geen motivatiepremies voor de nog werkende arbeiders in transport en logistiek, blijkt na overleg binnen het paritair comité. De coronacrisis weegt te zwaar op de financiële draagkracht van de ondernemingen om extra's te kunnen uitdelen.

De motivatiepremies voor arbeiders die nu nog aan het werk zijn in de transport- en logistieke sector waren maandag in de vooravond het onderwerp van overleg tussen bonden en werkgevers. Nadat warenhuisketens Carrefour en Delhaize beginnende sociale onrust in de kiem smoorden door een ad-hocbonusregeling uit te werken, hadden de vakbonden gehoopt dat een plan op tafel zou komen voor een 'motivatiebonus' voor de hele sector. In vakbondskringen is te horen dat verschillende werkgevers in de sector bereid zouden zijn om de medewerkers een extraatje te gunnen.

Werkgevers: "Neen, financiële speelruimte ontbreekt"

Na afloop van de debatten maandagavond reageren de werkgeversfederaties Febetra, TLV en UPTR met een gezamenlijk en ondubbelzinnig 'neen'. "De werkgeversfederaties en de werkgevers in de sector hebben bijzonder veel appreciatie voor de arbeiders die nog steeds aan de slag zijn en zich dagdagelijks inzetten, om de rekken in de warenhuizen gevuld te krijgen, de ziekenhuizen en apotheken van voldoende voorraad te voorzien en een gedeelte van de economie en logistieke keten draaiende te houden", klinkt het. Maar: "de ondernemingen in de sector kunnen bijkomende premies of vergoedingen onmogelijk financieel dragen. De vakbonden hebben het verkeerd voor: de transport- en logistieke sector heeft niet dezelfde mogelijkheden als de distributiesector." De impact van social-distancingmaatregelen, ziekteverzuim, het snel invoeren van telewerk, overuren en dies meer herleiden de financiële speelruimte tot nul. De transport- en logistieke sector voelen zich naar eigen zeggen vergeten door de overheid "aangezien zij niet verplicht (of vrijwillig) sluiten maar hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen".

Bonden: "Steunen acties als die uitbreken"

Aan vakbondszijde stuit het 'neen' van de werkgevers op onbegrip. Frank Moreels, federaal secretaris van ABVV-BTB, had een voorstel verwacht van de werkgeversfederaties. "Ik ben geshockeerd door de houding van de werkgevers. Voor de medewerkers van ketens als Carrefour en Delhaize kan er wel een maatregel worden genomen, voor de arbeiders die hen bevoorraden blijkbaar niet. Onze mensen laten zich niet met een kluitje in het riet sturen. We hadden gehoopt op een oplossing op sectorniveau, ook omdat we op het terrein bij verschillende bedrijven bereidheid merken om de medewerkers tegemoet te komen. De discussie zal nu gevoerd moeten worden op het terrein, op het niveau van de individuele bedrijven."

Van een stakingsaanzegging is volgens Moreels evenwel geen sprake. "Deze weigering tot overleg kan tot reacties op het terrein leiden. Als er acties uitbreken zullen wij die erkennen. Maar een oproep tot staken hebben wij niet gedaan." 

Michiel Leen