Primeur België: zeven haven- en industriepartners in waterstofcoalitie

De recent aangekondigde waterstofcoalitie is een feit. Ze telt zeven partners, waaronder de havens van Zeebrugge en Antwerpen, DEME, Engie, Exmar, Fluxys en WaterstofNet. Eerst zullen ze de import- en transportketen van waterstof analyseren.

Begin november was er voor het eerst sprake van de waterstofcoalitie en ondertussen is het project rond. Volgens de coalitiepartners zal waterstof een belangrijke rol spelen in de mix van oplossingen om de klimaatdoelstellingen voor 2050 te realiseren. In een primeur voor België bundelen ze hun krachten om concrete projecten voor het produceren, transporteren en opslaan van waterstof uit te werken.

Voldoende hernieuwbare energie cruciaal

Het opwekken van voldoende hernieuwbare energie is cruciaal voor de productie van waterstof. In België is er nog niet voldoende zonne- en windenergie aanwezig, zodat ons land aangewezen is op import van hernieuwbare energie. Efficiënte en leefbare oplossingen voor de import, het transport en de opslag van waterstof vragen echter specifieke expertise en die kunnen de zeven partners bieden. Om die expertise gecoördineerd samen te brengen, hebben ze een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Roadmap

In een eerste fase gaan de zeven partners een gezamenlijke analyse maken van de volledige import- en transportketen van waterstof. Daarbij zullen de financiële, technische en regelgevende aspecten van de verschillende onderdelen in de logistieke keten in kaart gebracht worden. Dat gaat van de productie tot het laden en lossen en transport over zee en via pijpleiding. Het resultaat van de analyse moet een roadmap opleveren die aangeeft welke de beste manier is om waterstof te vervoeren voor de verschillende toepassingen binnen de energie- en chemiesector. De analyse zal ongeveer een jaar duren en zal de brug vormen naar concrete projecten.

Partners

Elk van de coalitiepartners heeft zijn eigen expertise. Zo is DEME pionier in de ontwikkeling en bouw van offshore-windmolenparken en wil Engie zijn expertise in hernieuwbare energie en waterstof delen. Gastankerrederij Exmar wil als internationaal vervoerder van aardgas, lpg en andere gassen, helpen onderzoeken hoe de transportketen van waterstofgas op de meest efficiënte en economische manier kan ontwikkeld worden.

Gasnetbeheerder Fluxys wil zijn infrastructuur beschikbaar stellen voor koolstofneutrale energiedragers. De haven van Antwerpen engageert zich om als actieve voortrekker van de waterstofeconomie, waterstof als energiedrager en basiselement voor chemie en als brandstof alle kansen te geven. De haven van Zeebrugge wil zijn rol als multifunctionele energiehub ten volle uitspelen met de opslagcapaciteit, pijpleidingen en de jarenlange knowhow die er voorhanden zijn.

WaterstofNet, pionier op het vlak van waterstofontwikkelingen in Vlaanderen, is tot slot verheugd dat een aantal sterke partners hun expertise zullen samenbrengen rond de grootschalige import, transport en opslag van waterstof.

Koen Heinen