Wallonië gaat ecocombi’s testen naar Nederlands model

De commissie Openbare Werken van het Waalse Parlement heeft bij eenparigheid van stemmen het ontwerp van decreet voor het proefproject met ecocombi's goedgekeurd. Wallonië haalt daarbij de mosterd duidelijk in Nederland, niet in Vlaanderen.

Het decreet over de ‘trains de véhicules plus longs et plus lourds’ (VLL) wordt binnenkort in plenaire zitting behandeld en er bestaat geen enkele twijfel dat de stemming positief zal zijn. De besluiten met de concrete praktische modaliteiten worden nu uitgewerkt door de regering. Het gaat hoofdzakelijk over de aanvangsdatum en de trajecten. Wel is nu al geweten dat het project effectief van start gaat de dag van de publicatie in het Staatsblad. De trajecten zullen niet mogen concurreren met het spoor en met de binnenvaart, maar uit de teneur van de debatten in de commissie kan men afleiden dat de regering zich soepel zal opstellen.

Draagvlak is zeer groot

Uit het debat kon men ook afleiden dat het draagvlak voor het proefproject zeer groot is en dat het voorbereidend werk van minister van Openbare Werken Maxime Prévot ook door de oppositie wordt gewaardeerd. Zo verklaart Jean-Luc Crucke, transportexpert van de MR, dat hij blij is dat het ontwerp gebaseerd is op de ervaring die in Nederland werd opgedaan, en niet die in Vlaanderen, “waar de proef aan veel te drastische voorwaarden is gebonden”.

“Het te volgen voorbeeld is dat van Nederland, en niet dat van het noorden van het land, waar men de ecocombi’s beknot in plaats van te stimuleren”, aldus Crucke.

Nederland is voorbeeld, niet Vlaanderen

Ook Leal Lopez, partijgenote van Prévot, waardeert het feit dat het decreet stoelt op de ervaring in Nederland, omdat het project van start kan gaan met kennis van zaken over de voordelen en de nadelen. Zo kan men sneller met proeven starten, zegt ze. “Die zullen toelaten om snel een betrouwbaar wettelijk kader te ontwerpen en zo een economische ontwikkeling in te zetten rond dit type transport.”

Prévot refereerde tijdens het debat overigens uitvoerig naar Nederland om te stellen dat de ecocombi’s een neutraal of positief impact hebben op de infrastructuur, de verkeersveiligheid, het milieu, het verkeer en de economische veerkracht van de transportondernemingen. Volgens hem biedt het Nederlands voorbeeld meerdere voordelen, omdat het systeem daar volwassen is en daarom genoeg de mogelijkheid biedt om gepast terug te blikken.

Ook aan PS-zijde kreeg het ontwerp van decreet duidelijk steun. Alain Onkelinx vat het zo samen: “Ik zie liever één ecocombi voorbijrijden dan drie vrachtwagens.”

De enige dissonante stem kwam van Matthieu Daele (Ecolo), maar zijn kritiek ging eerder over de onduidelijkheid rond de startdatum en de trajecten, alsook de concurrentie ten aanzien van de kleine transporteurs en de binnenvaart.

Het is menens

Dat het de Waalse regering menens is, blijkt ook uit het feit dat Prévot aankondigde dat de voertuigen die aan het proefproject zullen deelnemen, tijdens de aanvangsfase geen specifieke heffing zullen moeten betalen. “Het decreet zal een heffing toelaten, maar onze wens is dat die de twee eerste jaren gratis zal zijn”. Het is wel niet duidelijk of hij het hier had over een vrijstelling van de kilometerheffing.

Ook werken de Waalse diensten nu al aan een systeem van gecentraliseerde vergunningsaanvragen voor de drie gewesten om in een later stadium te vermijden dat iemand die een traject zou voorstellen dat van Wallonië naar Vlaanderen gaat, twee aanvragen zou moeten doen. Dat systeem zou geïnspireerd zijn op dat van de aanvragen voor het uitzonderlijk vervoer.

Prévot zegt wel nog wat terughoudend te zijn om vergunningen toe te kennen in het kader van grensoverschrijdende trajecten, omdat het verschil in maturiteit in de huidige context veel te groot is.

Informatievergadering

Ok de economische middens laten er geen gras over groeien. Reeds op 7 juni organiseren Logistics in Wallonia, de Union Wallonne des Entreprises, Febetra en UPTR – samen met het kabinet Prévot – een informatievergadering over de VLL’s in Namen.

Meer info over deze vergadering vindt u via deze link.