Waalse groep Weerts bouwt Europees distributiecentrum in Limburg

Weerts Supply Chain zal in het westen van Limburg een Europees distributiecentrum (EDC) optrekken voor een wereldspeler wiens naam nog niet werd vrijgegeven. Het is al de tweede investering op korte tijd van de Luikse groep in die provincie.

Weerts Supply Chain (WSC), de logistieke tak van Weerts Group, is vandaag gestart met hoogwaardige logistieke activiteiten in het voormalige Europees distributiecentrum (EDC) van Teleflex Medical aan de Heesterveldweg in Tongeren. Dat sloot een jaar geleden zijn deuren omdat de activiteiten naar Duitsland werden overgebracht en nu door Rhenus Logistics worden uitgevoerd. In het moderne gebouw bouwt Weerts activiteiten uit die gericht zijn op de Beneluxdistributie van producten van verschillende klanten in het food- en non-foodsegment. Het logistieke gebouw is 14.000m² groot. Op korte termijn zal het worden aangepast en uitgebreid met een oppervlakte van 7.000 m². Het is de eerste vestiging van WSC in Vlaanderen. Daar worden 25 duurzame jobs gecreëerd.

Weerts Supply Chain groeit de jongste jaren als kool. Zo kon het bedrijf twee jaar geleden het contract winnen voor de inboundlogistiek van Audi in Vorst. Ook kon het verschillende nieuwe contracten afsluiten in de voedingssector en op het vlak van semi-industriële producten. Voor die activiteiten werd in Milmort (Luik) onlangs een nieuw gebouw van 35.000 m² ingehuldigd, waar ook de nieuwe hoofdzetel is gevestigd. Ook dat barst nu al uit zijn voegen. Het distributiecentrum wordt uitgebreid met nog eens 25.000 m².

Door die groei wijkt de Luikse groep nu ook naar Vlaanderen uit. Naar aanleiding van de inhuldiging van het magazijn in Tongeren kondigde Yves Weerts, afgevaardigd bestuurder van Weerts Group, aan dat WSC binnenkort een tweede investering in Limburg realiseert. Hiervoor kocht het een terrein van 15 hectare in het westen van Limburg. De ambitie is om op dit terrein tegen midden volgend jaar gefaseerd een ultramodern logistiek gebouw van 75.000 m² op te trekken dat beantwoordt aan de hoogste kwaliteitseisen en normen.

E-fulfilment

Weerts Supply Chain zal daarbij een meerjarencontract afsluiten met een Tier 1-logistieke wereldspeler, om in dit gebouw een EDC onder te brengen voor logistieke activiteiten met hoge toegevoegde waarde en voor e-fulfilment. Volgens Johan Grutman, logistiek expert bij Locate in Limburg, kunnen noch de locatie van het EDC, noch de naam van de toekomstige klant worden vrijgegeven. “Ik kan u wel zeggen dat een aankondiging voor binnenkort is”, zegt hij.

Het feit dat er van e-fulfilment sprake is, wijst erop dat de toekomstige klant van Weerts deels of geheel actief is in e-commerce. Ook kan er gegokt worden dat de locatie in de buurt van Beringen is, omdat de nabijheid van het Albertkanaal een belangrijke troef is in dit investeringsdossier.

Binnenvaart

“Door de nabijheid van het Albertkanaal is het evident dat een belangrijk deel van de aanvoer naar dit EDC via de binnenvaart zal verlopen. In het kader van dit ambitieuze project zullen initieel rechtstreeks driehonderd nieuwe jobs worden gecreëerd, zowel voor warehouse-operators als voor bedienden en hoogopgeleide ondersteunende functies. Daarnaast zullen lokale transporteurs, containerterminals en andere ondersteunende diensten indirect meegenieten”, zegt Frank Zwerts, directeur van Locate in Limburg.

“Met deze projecten bevestigt Weerts Group de reputatie van Limburg als een Europese logistieke hotspot in de 'catchment area', of het gebied, van de grootste Europese zeehavens. De multimodale connectiviteit, de nabijheid van de belangrijkste Europese consumentenmarkten en de beschikbaarheid van prime logistiek vastgoed, maken van Limburg de perfecte locatie om EDC’s te vestigen”, voegt hij toe.

Overigens benadrukte ook Yves Weerts de troeven van de provincie, met name de ligging en beschikbaarheid van terreinen. “Locate in Limburg heeft in de begeleiding een doorslaggevende rol gespeeld, zowel bij onze zoektocht naar een geschikte locatie als bij de verdere concretisering van het dossier in interactie met de Vlaamse overheidsinstanties”, zegt hij.

Philippe Van Dooren