Waals gewest lanceert projectoproep ecocombi’s nog voor de zomer

Maxime Prévot, de Waalse minister van Openbare Werken, wil nog voor het einde van het eerste semester een projectoproep lanceren met betrekking tot een proef met ecocombi’s. Dat heeft hij tijdens een plenaire zitting van het Waalse Parlement gezegd.

Hij werd er aan de tand gevoeld door de parlementsleden Jean-Luc Crucke (MR) en Dimitri Fourny (cdH). De eerste neemt het regelmatig op voor de transporteurs, onder andere in het dossier van de kilometerheffing die hij aanvecht. En de tweede heeft een ‘parlementair rapport’ over de ecocombi’s opgesteld. Zij hadden kritiek op het feit dat Wallonië achterstand heeft opgelopen inzake de 'Langere en Zwaardere Vrachtautocombinaties' of LZV’s. Ter herinnering: tijdens de vorige legislatuur – toen de groenen mee aan de macht waren in Wallonië – waren de ecocombi’s een taboe-onderwerp.

Achterstand

Prévot erkende dat er een achterstand bestaat tegenover Nederland en Vlaanderen. Hij zei tevens dat de evaluaties van het proefproject in Nederland er op wijzen dat de ecocombi’s, die 25,25 meter lang zijn en tot 60 ton kunnen wegen, geen ongevallen genereren en het wegdek niet beschadigen.

Het was al geweten dat Prévot een proefproject overweegt in het kader van de Waalse flankerende maatregelen ter compensatie van de kilometerheffing. Nu zei hij dat zijn administratie bijna klaar is met de regelgevende teksten. Een voorontwerp van decreet zal nog voor het einde van deze maand aan de Waalse regering overgemaakt worden.

Daarin wordt beschreven aan welke voorwaarden de vervoerders, hun voertuigen en hun voorgestelde trajecten zullen moeten voldoen om aan het proefproject te kunnen deelnemen. Volgens de Waalse pers lichtte de minister nu al een tipje van de sluier door te zeggen dat de wegen waarop de ecocombi’s zullen ingezet worden niet in concurrentie mogen zijn met onder andere de binnenvaart. Dit zou kunnen betekenen dat wegen langs de bevaarbare rivieren en kanalen uitgesloten zijn.

Voorontwerp

Prévot hoopt dat de regering de tekst vrij snel zal goedkeuren en aan het Parlement zal overmaken. Hij maakt zich sterk dat nog voor de zomer een projectoproep zal kunnen gepubliceerd worden.

Volgens onze informatie staan er al meerdere transportbedrijven (onder ander Vlaamse) in de startblokken om aan het project deel te nemen. Een van de voorvechters in Wallonië van de ecocombi’s is Vincent Logistics. Hij plaatste een filmpje op het internet om het concept te promoten.

In Vlaanderen is het proefproject rond ecocombi’s moeilijk van de grond gekomen, onder andere wegens de zeer strenge eisen die door de Vlaamse administratie zijn opgelegd aan de trajecten. Momenteel rijden er nog maar twee: een van Ninatrans en een van Transport Gilbert Declercq.

De bedrijfsleiders van beide ondernemingen zullen deelnemen aan het ‘Flows Executive Breakfast’ van 28 januari rond het thema van de ecocombi’s.