“Vrachtvervoer in de stad moet efficiënter en milieuvriendelijker”

Onderzoekster Sara Verlinde buigt zich in haar lezing tijdens Mobility of the Future op 23 en 24 februari, over de vraagstukken die vrachtvervoer in een stedelijke context oproept. En dat zijn er nogal wat.

“De verstedelijking zal verder toenemen maar de vraag naar goederen en dus ook naar transport in die stedelijke context zal nog harder groeien. Er wordt verwacht dat er drie keer meer vraag naar stedelijk goederenvervoer zal zijn tegen 2050”, zegt Verlinde.

Als je bedenkt dat goederenvervoer in de steden nu al goed is voor 12 à 14 procent van het totale verkeer — maar voor 18 procent van de files, een kwart van de transport gerelateerde CO2-uitstoot en 30 tot 50 procent van andere transportgerelateerde schadelijke emissies —  dan weet je dat er naar oplossingen moet worden gezocht. “De impact van het goederenvervoer moet naar beneden”, klinkt het resoluut.

Mobility of the future

Geen wonder dat het onderwerp de agenda haalt van Mobility of the Future, een evenement in Brussels Kart Groot-Bijgaarden op 23 en 24 februari waar actief naar oplossingen wordt gezocht. “Ik belicht vier aspecten voor oplossingen”, zegt Verlinde, die deel uitmaakt van onderzoeksgroep MOBI aan de VUB. “De aanwezige transportcapaciteit moet optimaal worden gebruikt. Het negatieve effect van logistics sprawl — waarbij logistiekcentra steeds verder van de steden af komen te liggen — moet worden tegengegaan. Dat kan door kleine ‘microhubs’ in de binnensteden, van waaruit per fiets, te voet of per (elektrische) bestelwagen de goederen hun last mile afleggen. Daarnaast komen nieuwe technologieën aan bod, zoals drones en robots, maar ook elektrische aandrijving. Last but not least moet bij de consument het bewustzijn omhoog over de reële kost van transport.”

"Nadenken hoe het anders kan"

De thematiek houdt Verlinde, die van opleiding ingenieur-architect is, al jaren bezig. “Ruimtelijke ordening, verkeer en logistiek kwamen al aan bod in mijn thesissen nog voordat ik tot de vakgroep toetrad. De combinatie van verschillende aspecten sprak me zeer aan. Ik wil ook de boodschap uitdragen dat een duurzamer goederenvervoer niet betekent dat het transport uit de steden geweerd moet worden. Maar we moeten wel nadenken over hoe het anders kan.”

Michiel Leen