Voorbereidende onderzoeken Ontwikkelingszone Saeftinghe

Rond deze tijd wordt gestart met de een aantal vooronderzoeken in het gebied waar de toekomstige Ontwikkelingszone Saeftinghe moet komen. Het gaat om een grondmechanisch en een milieuhygiënisch bodemonderzoek en een archeologisch onderzoek.

Het grondmechanische bodemonderzoek bestaat uit sonderingen en boringen en moet input verschaffen voor de stabiliteitsberekeningen. Het zal tot mei van dit jaar duren.

Tijdens het archeologische onderzoek zullen de verschillende lagen in de ondergrond geanalyseerd worden. Afhankelijk van wat er in de bodem gevonden wordt, kan dit onderzoek tot twee jaar in beslag nemen. Bij het uitgraven van het Deurganckdok in 2000 werd zo de 'Doelse Kogge' blootgelegd.

In kaart brengen

Met het milieuhygiënisch bodemonderzoek wordt de kwaliteit van de te ontgraven bodem in kaart gebracht via chemische analyses zodat die eventueel kan hergebruikt worden. Dit onderzoek duurt eveneens tot mei.

Tot slot zal hoogspanningsnetbeheerder Elia grondonderzoeken uitvoeren voor de eventuele verplaatsing van hoogspanningslijnen in het gebied.

Het feit dat het GRUP Saeftinghe deels geschorst is, heeft geen invloed op de voorbereidende werken.