Voka zoekt Oost-Vlaamse werklozen voor 1.000 Zeebrugse vacatures

Voka en APZI brengen de Zeebrugse havenbedrijven samen in een hr-platform om elkaar te helpen en zo de maar liefst 1.000 vacatures in te vullen. Voka wil onder meer kandidaten aantrekken uit Oost-Vlaanderen waar de werkloosheidsgraad hoger ligt.

De arbeidsmarkt rond Zeebrugge staat zwaar onder druk door de toename van de arbeidsintensieve stukgoederenbehandeling – onder meer nieuwe wagens – in combinatie met de vergrijzing. In september werden in Zeebrugge op het hoogtepunt 1.300 vacatures geteld, waarvan er nog altijd 1.000 open staan. Dit aanslepend gebrek aan geschikte arbeidskrachten verontrust Voka West-Vlaanderen in die mate dat haar regiowerking Brugge overgaat tot actie.

“Deze uitdaging gaan we aanpakken met specifieke stagetrajecten en hr-platformen”, zegt regioverantwoordelijke Dieter Coussée. “We gaan de hr-managers van alle havenbedrijven samenbrengen om naar elkaars noden te luisteren en ideeën uit te wisselen.”

Werkervaring opdoen

Voka West-Vlaanderen deed het afgelopen jaar, voornamelijk in de zuidelijke grensstreek met Frankrijk, goede ervaringen op met haar project Welt (WerkErvarings- en LeerTrajecten). “We kijken nu om vanuit de Havencel West-Vlaanderen, waarin we met APZI samenwerken, specifieke werkervaringstrajecten voor havenbedrijven op te starten. Hierbij krijgen werkzoekenden die niet de juiste competenties of te weinig werkervaring hebben, de kans om het vertrouwen van potentiële werkgevers te winnen”, zegt Coussée.

In de regio Brugge is zo goed als iedereen die kan werken al aan de slag. “Eind 2017 klokte de werkloosheidsgraad in het arrondissement Brugge af op 5%, dat is lager dan het West-Vlaamse (5,2%) en het Vlaamse (6,7%) gemiddelde. De spanning op de arbeidsmarkt wordt steeds strakker: tegen elke vacature (VDAB, wervings- en selectiekantoren samen) staat gemiddeld slechts 1,3 werkloze, ten opzichte van 2,4 in 2016”, zegt Veerle Demey, directeur belangenbehartiging en externe relaties.

Oost-Vlaanderen

Gezien de arbeidsmarkt in de regio Brugge zo goed als uitgeput is, moet verder gekeken worden. “Binnen het Regionaal Sociaal Economisch Overlegcomité (Resoc) bespreken we met de sociale partners hoe we arbeidskrachten uit Oost-Vlaanderen kunnen aantrekken, waar de werkloosheidsgraad (6,5%) hoger ligt. Dit is realistischer dan mensen te gaan zoeken in Rijsel of Wallonië”, zegt Coussée.

De recentste VDAB-cijfers (december 2017) tonen dat zeker in de Oost-Vlaamse steden Eeklo (8%) en Gent (11,1%) de werkloosheidsgraad veel hoger ligt. Maar de meest nabijgelegen Oost-Vlaamse gemeenten kunnen nauwelijks nog volk missen, gezien de bijzonder lage werkloosheidsgraad in Maldegem (4,5%), Knesselare (4,0%), Sint-Laureins (3,4%) en Aalter (3,2%).

Roel Jacobus