Vlaanderen opent geen algemene subsidieregeling waterstofprojecten

Er komt geen algemene subsidieregeling voor de ontwikkeling van waterstof als energiebron. De Vlaamse regering wil elk project afzonderlijk beoordelen vooraleer steun te geven en verlangt telkens ook een stevige bijdrage van het bedrijfsleven.

Dat zei Lut Bollen, beleidsmedewerkster van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie, gisteren tijdens de conferentie 'The Hydrogen Delta Day' in Vlissingen. Tijdens die bijeenkomst bespraken het Vlaamse en Nederlandse bedrijfsleven en de overheid de mogelijkheden om gezamenlijk waterstof als energiebron te ontwikkelen. Uiteraard ging het ook om de vraag wie de enorme kosten van de projecten, zeker in de beginfase, voor zijn rekening zal nemen.

Eigen bijdrage bedrijfsleven

Lut Bollen: "Dat projecten zeker bij de start subsidie nodig hebben, is duidelijk. Maar het kan niet zo zijn dat de Vlaamse regering hiervoor een algemene subsidieregeling opent. Wij willen van project tot project beoordelen of we steun geven. Dan nog verlangen we van het bedrijfsleven een stevige eigen bijdrage. En uiteraard zullen de initiatieven ook uit de sector moeten komen." Bollen verwelkomt daarom de oprichting van de waterstofcoalitie waarin de havens van Zeebrugge en Antwerpen, DEME, Engie, Exmar, Fluxys en WaterstofNet samenwerken om concrete projecten uit te werken om waterstof te produceren, te transporteren en op te slaan. Overigens ging Didier Detollenaere, waarnemend gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, er in Vlissingen vanuit dat regeringssteun wel voor enige tijd zal moeten zijn. "Ik vermoed dat de overheid meer dan efkes met steun over de brug moet komen."

Blauwe en groene waterstof

Tijdens de conferentie werd 'gevierd' dat in Nederland, tussen Terneuzen en Sluiskil, al een jaar lang via een 12 kilometer lange pijpleiding waterstof van Dow naar kunstmestfabriek Yara wordt vervoerd. Bij Dow is waterstof een afvalproduct dat ontstaat bij de verbranding van aardgas, de zogenaamde 'grijze waterstof'. Bij toekomstige grootschalige productie moet waterstof ontstaan door via elektrolyse water te splitsen in waterstof en zuurstof. Als dan de CO2 die hierbij vrijkomt wordt opgeslagen, bijvoorbeeld in aardlagen onder zee, spreekt men over 'blauwe waterstof'. Wordt voor de elektrolyse wind- of zonne-energie gebruikt, dan noemt men dat 'groene waterstof'. In de fabriek die bij North Sea Port moet verrijzen, zal men in de overgangsfase blauwe waterstof inzetten. Uiteindelijk moet dat groene waterstof worden.  

Blended transport

Tussen Dow en Yara wordt de grijze waterstof vervoerd in oude aardgaspijpleidingen. Volgens Yves Vercammen, directeur Transformation Projects bij Fluxys, is dat in Vlaanderen ook mogelijk. Wel pleit hij voor een tussenoplossing waarbij waterstof tijdens het transport deels met aardgas wordt vermengd. "De pijpleidingen zijn gemaakt om aardgas te transporteren. Omdat waterstof iets geheel anders is, verdient het aanbeveling om wat aardgas toe te voegen, voordat het de leidingen in gaat. Dat komt het transport ten goede. Aan het einde kun je dan de waterstof en het aardgas weer scheiden. Ik denk dat je bij dit blended transport moet uitgaan van een maximale toevoeging van 10% aardgas." Vercammen en zijn Nederlandse collega Han Fennema, CEO van Gasunie, verwachten dat over enkele jaren het Europese net van aardgasleidingen geschikt zal zijn voor het transport van waterstof.

Niet blindstaren op Antwerpen

Tijdens de bijeenkomst gisteren werd ook bekend dat Vlaanderen en Zeeland rond 2030 een waterstoffabriek willen bouwen met een vermogen van 1GW. Uiterlijk in 2025 willen ze starten met een proeffabriek van 100 MW. De fabriek moet verrijzen bij North Sea Port. Het was voor Jan Lagasse, CEO van het Vlaamse-Nederlandse havenbedrijf, aanleiding om in Vlissingen te benadrukken dat de Vlaamse en Nederlandse regering zich niet moeten blindstaren op Antwerpen en Rotterdam als vestigingsplaats voor een waterstoffabriek. "Als we tot een Vlaamse-Nederlandse samenwerking op dit gebied willen komen, dan is North Sea Port de ideale locatie."

Adrie Boxmeer