Vlaamse regering komt met breed steunpakket voor de transportsector

De Vlaamse Regering gaat de transportsector ondersteunen met een pakket maatregelen ter waarde van 40 miljoen euro per jaar. Dat omvat o.m. arbeidsmarktmaatregelen, investeringssteun en een verhoogde ecologiepremie. Febetra en TLV reageren positief.

De ministers van Werk Philippe Muyters, Onderwijs Hilde Crevits en Mobiliteit Ben Weyts werkten samen aan een uitgebreid pakket van maatregelen, dat in overleg met de sector tot stand kwam. Er ging meer dan een jaar van gesprekken aan vooraf. De steun gaat vooral naar de opleidingen, duurzame investeringen en de vergroening van de vloot.

Arbeidsmarkt

Een eerste pijler van het steunpakket bestaat uit arbeidsmarktmaatregelen. Weyts wil vermijden dat transportbedrijven door de krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt hun toevlucht zoeken bij buitenlandse vrachtwagenchauffeurs. Concreet komen er onder meer 200 bijkomende IBO-trajecten (Individuele BeroepsOpleiding), praktijkgerichte opleidingen die Vlaamse werkzoekenden de kans geven om enkele maanden de stiel te leren op de werkvloer. “Zelfs mensen zonder rijbewijs zullen zo’n opleidingstraject kunnen volgen”, stelt de minister.

Er wordt ook geïnvesteerd in twee nieuwe mobiele oefensimulatoren, zodat er meer getraind kan worden in veilige omstandigheden. Daarnaast wordt geïnvesteerd om meer Vlaamse jongeren naar de job van vrachtwagenchauffeur toe te leiden. Secundaire beroepsscholen die een opleiding vrachtwagenchauffeur aanbieden, zullen bijvoorbeeld hun brandstofkosten voor 100% terugbetaald krijgen zodat scholieren meer kunnen proeven van de praktijk.

Verkeersveiligheid en duurzaamheid

De tweede pijler bestaat uit maatregelen die investeringen in meer verkeersveiligheid of meer duurzaamheid financieel belonen. Zo zullen investeringen in bijvoorbeeld rijassistentiesystemen of banden met een kleinere rolweerstand tot 80% gesubsidieerd worden. Er komen ook middelen vrij voor ingrepen die stille leveringen in de late of vroege uurtjes mogelijk maken (zoals stille rolkarren).

De derde pijler bestaat uit een hervorming van de ecologiepremie. De lijst met groene vrachtwagens die financiële steun krijgen, wordt uitgebreid, zodat nieuwe technologieën gestimuleerd worden. De steun voor KMO’s die een zuinige vrachtwagen aankopen, stijgt van 10% van de meerkost naar 50%. Zo komt er een veel sterkere stimulans voor de vergroening van de vrachtwagenvloot.

Toegevoegde waarde

“De logistieke draaischijf Vlaanderen heeft een sterke transportsector nodig. Die is economisch enorm belangrijk: hij is goed voor 5,3% van de werkgelegenheid en een toegevoegde waarde van 9,2% van het Vlaamse BBP”, zegt Weyts.

“Transport betekent soms een last voor Vlaanderen en daarvoor vragen we dan ook een billijke bijdrage via de kilometerheffing. Maar de transportsector creëert ook veel toegevoegde waarde en dat willen we belonen,” besluit de minister.

Chauffeurstekort

Febetra en TLV zijn alvast blij dat er inspanningen geleverd worden op het vlak van instroom. “Elke ondersteuning voor het aantrekken van extra chauffeurs is meer dan welkom in tijden dat de transportsector met een ongezien tekort aan bekwame chauffeurs kampt,” stelt Jan Soenen, woordvoerder van TLV.

“Chauffeurs vinden is nu al geen sinecure. Omwille van de vergrijzing (70% van de chauffeurs zijn 45 jaar of ouder), zal het beroep van chauffeur de komende jaren zeker helemaal bovenaan op de lijst van knelpuntberoepen blijven prijken. Zoveel mogelijk instroomkanalen aanboren, is dan ook de boodschap,” aldus Philippe Degraef, directeur van de vervoerdersfederatie Febetra.

Ook de verhoging van het aantal IBO-trajecten met 200 op jaarbasis is volgens hem een goede zaak. “Deze vorm van werkplekleren is een uitstekend toeleidingskanaal. Maar wij betreuren wel dat er geen tegemoetkoming vanuit de overheid naar de transporteur voorzien wordt, op het vlak van de productiviteitspremie die de transporteur aan de IBO’er verschuldigd is”.

Modaliteiten

Ook de steun voor de modernisering van de vrachtwagens wordt gewaardeerd. “Constructeurs en transporteurs hebben de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in veiligheid en ecologie. De beloofde steunmaatregelen zullen de sector een extra duw in de rug geven”, zegt Soenen. “TLV rekent er wel op dat de modaliteiten voor de steunaanvraag zo snel mogelijk bekend gemaakt worden.”

Simulatoren niet nodig

Er is ook een meer kritische toon te horen: “De sector was absoluut geen vragende partij voor de bijkomende simulatoren. De VDAB beschikt reeds over vijf simulatoren die vroeger over heel Vlaanderen verspreid waren en sinds kort allemaal in Zellik gecentraliseerd werden. Daardoor moeten cursisten verre verplaatsingen doen, daar waar ze vroeger in eigen streek terecht konden. Deze investering in twee extra simulatoren is dus niet echt doordacht”, zegt Degraef.