VIL zoekt oplossingen voor inzameling verontreinigde vaten en IBC's

Het VIL heeft samen met twaalf bedrijven een project opgestart om te zoeken naar oplossingen voor de inzameling van vervuilde vaten en Intermediate Bulk Containers (IBC’s). Vandaag gebeurt dat op een te dure en tijdrovende wijze.

De meeste bedrijven organiseren zelf de inzameling van vaten waar o.a. chemicaliën, verven, detergenten en oliën in bewaard werden. “Vaak worden de verpakkingen in het kader van ‘total waste solutions’ – een algemeen contract met een afvalophaler – al dan niet onder de noemer ‘gevaarlijk afval’ opgehaald en verwerkt. Omdat de verpakkingen zo verscheiden zijn qua locaties, materialen en types lopen de logistieke kosten hoog op. In veel gevallen worden die vaten en IBC’s dan ook verbrand”, zegt Steve Sels. Hij leidt het project Polluted Packaging Logistics dat eind vorige week werd gestart.

Op vraag van verschillende logistiek- en chemiebedrijven zal het VIL op zoek gaan naar innovatieve logistieke modellen om deze vaten efficiënter in te zamelen, en daardoor recyclage en hergebruik mogelijk te maken.

Meer gestandaardiseerde modellen

Samen met twaalf bedrijven zal Sels de huidige manier van werken analyseren en de types verpakkingen, volumes en (inzamel)locaties in kaart brengen. Ook logistieke oplossingen van gelijkaardige problemen in andere sectoren komen aan bod. Daarna zullen concrete oplossingen en bijhorende businessmodellen uitgewerkt, gedocumenteerd en nadien getest worden in de praktijk.

“Oplossingen zouden bijvoorbeeld kunnen liggen in het gebruik van gestandaardiseerde verpakkingen en materialen, horizontale samenwerking tussen bedrijven of een gezamenlijk pooling systeem, zoals dat nu al gebeurt in de palletsector”, zegt Sels.

De deelnemers aan het project zijn 3M, Agfa Materials, BASF, Bebat, Christeyns, Indaver, Renewi, Suez, Trafuco, TWZ Group, Vanheede Environmental Logistics en VLS Group Belgium.

Philippe Van Dooren