VIL wordt trekker van speerpuntcluster Logistiek

De logistieke sector is weerhouden als één van de strategische sectoren voor Vlaanderen. Deze ‘speerpuntcluster’ zal getrokken worden door het VIL. Het is aangeduid door de Vlaamse regering om de clusterorganisatie uit te werken.

Dat heeft Danny Van Himste – een zichtbaar fiere VIL-voorzitter – aangekondigd naar aanleiding van de nieuwjaarsreceptie van het Vlaams Instituut voor de Logistiek.

Zoals geweten heeft de Vlaamse regering de troeven van Vlaanderen in kaart gebracht en zes prioritaire sectoren gekozen voor technologie en innovatie. Binnen deze clusters wordt gestreefd naar meer samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en andere actoren, en moet gewerkt worden aan ontwikkelingen die dichter bij de markt staan.

Elk van die zes speerpuntclusters (mogelijk zeven, dat staat nog open) zal getrokken worden door een 'leider'. De jongste weken werd dan ook uitgekeken – en achter de schermen fors gelobbyd – naar wie het beste dossier indiende en door de regering aangeduid zou worden.

Vertrouwen

Voor de logistiek wordt dat dus het VIL. “Het vertrouwen van minister van Innovatie Muyters is er niet uit sympathie gekomen. Respect en erkenning moet je verdienen”, zegt Van Himste. Tevens benadrukte hij dat het VIL een ‘proven track of record’ kon neerleggen, wat overigens heeft geleid tot een verlenging van het VIL in 2016 (die aan slechts drie van de elf competentieplatformen is toegekend). Ook de stevige achterban en draagvlak meespeelde.

Wat ook meespeelde in de beslissing van de regering, was dat aan het dossier zeer serieus is gewerkt, zei hij. “Wij zijn in april vorig jaar aan het werk gegaan. Er is een externe marktbevraging en een ledenbevraging gedaan; er zijn gesprekken gevoerd met de partners uit de ‘triple helix’; en er zijn verschillende vergaderingen met de raad van bestuur en workshops gehouden.”

“Dit jaar zal er, naast de voortzetting van de projectwerking van het VIL (vier projecten staan al klaar voor lancering), gestreefd worden naar een formele erkenning van het VIL als leider en facilitator van de speerpuntcluster”, verklaart Van Himste verder.

Vier domeinen

Hij licht een tip van de sluier en vermeldt dat vier domeinen binnen de speerpuntcluster prioritair zullen zijn: e-commerce en omnichannel; Flanders Gateways, met de havens en luchthavens als economische poorten voor een betere bevoorrading van het hinterland; duurzaamheid, met onder andere C2C, zero packaging, circulaire economie, e-green; en Digital Logistics.

Daarbij zal geopteerd worden voor een aantal strategische partners (red. wat tot moeilijke keuzes zal leiden) en voor meer internationalisering. Tot slot, zei Van Himste, zal er nog meer dan vroeger aandacht gaan naar de ‘voor- en natrajecten’. “Dit wil zeggen dat er meer afgestemd zal worden op de noden van de industrie en dat na het opleveren van de projecten, er voor meer multiplicatie-effect gezorgd zal worden”.

Gastspreker op de nieuwjaarsreceptie van het VIL was Vlaams minister Annemie Turtelboom. Ook zij maakte een opgemerkte verklaring. Hierover morgen meer.