VIL onderzoekt taken chauffeurs zelfrijdende trucks

Het VIL gaat binnenkort van start met een zeer innovatief project: het wil onderzoeken welke administratieve of andere taken kunnen worden uitgevoerd door de chauffeur van een vrachtwagen die zich in de zelfrijdende modus bevindt.

Dat zelfrijdende trucks er op termijn zullen komen, lijkt een evidentie. Vrachtwagens worden uitgerust met steeds meer elektronische veiligheids- en brandstofbesparingsvoorzieningen. Wanneer die onderling verbonden worden en hypersnel kunnen communiceren, komt men nu al in de buurt van autonoom rijdende voertuigen. Er is nog veel werk voor de boeg om de voertuigen beter onder elkaar te laten communiceren (V2V, vehicle to vehicle), alsook met omgeving en met de weg (V2I, vehicle to infrastructure), maar misschien zullen zelfrijdende trucks al tegen 2020 in het verkeer te zien zijn.

Vermoedelijk zullen er twee types zelfrijdende vrachtwagens naast elkaar bestaan. Enerzijds ‘platooning’ waarbij meerdere vrachtwagens achter elkaar in colonne rijden en de volgende voertuigen gekoppeld zijn aan het eerste voertuig, onder andere via Wi-Fi. Anderszijds zijn er de autonome trucks waarbij één individuele truck autonoom rijdt op basis van sensoren, camera’s en eventueel informatie vanuit een centraal verkeersplatform.

In beide gevallen zal er nog steeds een chauffeur in de cabine aanwezig zijn. Volledig autonome en chauffeurloze trucks zijn mogelijk, maar dat is voor een nog verdere toekomst. “De chauffeur zal andere taken toegewezen krijgen wanneer hij niet zelf rijdt”, zo wordt vaak gesteld. Maar deze bewering is zeer vaag. Daarom is het project van het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) bijzonder interessant.

Value Added Trucking

In het project Value Added Trucking (VAT) wil het VIL onderzoeken welke administratieve of andere taken met toegevoegde waarde kunnen worden uitgevoerd door de chauffeur van een vrachtwagen die zich in de zelfrijdende modus bevindt. De technologische hoek komt hier niet aan bod, wel een logistieke insteek: welke efficiëntie- en productiviteitsverhoging is mogelijk door de chauffeur aan boord van de zelfrijdende truck zinvolle taken te laten uitvoeren?

Inventarisatie en praktijktest

In een eerste fase van het VAT-project zullen de administratieve processen en taken in een transportomgeving worden geïnventariseerd en geanalyseerd naar de mogelijkheid om deze in een mobiele omgeving uit te voeren. Vervolgens zullen de randvoorwaarden zoals aanpassingen aan de cabine, ICT uitrusting en anderen die hiervoor nodig zijn in kaart worden gebracht.

Nadien zullen praktijktesten worden uitgevoerd. Dat zijn een aantal concrete handelingen verricht in een rijdend voertuig, waarbij de passagiersstoel dienst doet als simulator voor een echt zelfrijdend voertuig.

In het project zal er geen onderscheid worden gemaakt tussen platooning en autonoom rijdende trucks. Er komt immers in beide gevallen tijd vrij bij de chauffeur op het moment dat de verkeersomstandigheden toelaten om op automatische piloot te rijden.

In dat project werkt het VIL samen met de Universiteit Hasselt die zich heeft gespecialiseerd in vermoeidheidsonderzoek en -testen.

Vlaamse wegen

“Belangrijk uitgangspunt voor dit project is de verwachting dat zelfrijdende voertuigen hun intrede zullen maken op Europese en dus ook Vlaamse wegen tegen 2020. Dit project biedt bedrijven de kans om zich optimaal voor te bereiden op deze belangrijke (r)evolutie en er voordeel uit te halen”, aldus het VIL.

Het project gaat dit najaar van start. Bedrijven kunnen zich nog inschrijven. Het VIL-project richt zich tot transportbedrijven, logistieke dienstverleners en verladers met eigen vloot. Het staat eveneens open voor constructeurs die interesse hebben in dit aspect van de business case. Ook interimkantoren behoren tot de doelgroep, omdat autonome voertuigen kunnen leiden tot een herkwalificatie van het takenpakket van een chauffeur.