VIL nu officieel enig aanspreekpunt voor logistiek in Vlaanderen

Vandaag zijn drie speerpuntclusters boven de doopvont gehouden. Voor de logistieke sector is dat het VIL. De ambitie is om van Vlaanderen de Europese draaischijf in de wereldwijde supplychain te maken dankzij meer innovatie.

De speerpuntclusters zijn het geesteskind van minister van Innovatie Philippe Muyters (N-VA). Ze moeten de strategische samenwerking tussen bedrijven, sectoren en onderzoekers stimuleren. “De economische impact van innovatie moet de komende jaren dankzij de clusters gevoelig stijgen”, zegt hij.

Vlaanderen koos voor vijf speerpuntsectoren: logistiek, chemie, slimme materialen, energie en voeding.  Drie van de vijf tekenden vanmorgen hun clusterpact. Het VIL wordt het enige aanspreekpunt voor de logistiek, Catalisti voor de chemie en SIM voor de materialen. Flux50 voor de energie en Flanders Food zitten nog in de voorbereidingsfase en tekenen later.

De verschillende clusters krijgen de opdracht om de innovatie te stimuleren dankzij een betere samenwerking tussen de bedrijven en de kennisinstellingen. Om projecten te realiseren krijgen ze naast werkingsmiddelen ook extra projectmiddelen. “Het gaat om maximum 500.000 euro per cluster, en dat voor een termijn van 10 jaar. Daarnaast is er dit jaar 50 miljoen euro ter beschikking voor onderzoeks- en innovatieprojecten die de clusters kunnen uitvoeren om de competitiviteit van hun clusterleden te ondersteunen. Maar voor wat hoort wat: de bedrijven leggen zelf ook minstens 50% van de financiering van de clusterwerking op tafel”, zegt Muyters.

De clusters engageren zich op hun beurt om met de toegekende middelen een grote hefboomwerking te realiseren. Voor elke euro steun van de overheid aan de innovatie- en onderzoeksprojecten van de clusters, zullen de clusters bijkomende euro’s aan onderzoeks-, innovatie- en investeringsmiddelen mobiliseren en hiervoor de bedrijven aanspreken.

Single point of contact

Naast innovatie stimuleren, moeten de clusters zorgen voor een bundeling van de inspanningen. Zeker in de logistiek was er de voorbije jaren veel kritiek op de versnippering van de initiatieven. Hierdoor werd het niet alleen moeilijk door het bos de bomen te kunnen zien, maar ging er ook veel tijd en energie verloren. Veel kenners van de markt oordelen dat door het vermenigvuldigen van de initiatieven en zelfs door de concurrentie tussen instellingen en organisaties, logistiek Vlaanderen de jongste jaren kansen heeft gemist.

 “Als wij van Vlaanderen de Europese draaischijf in de wereldwijde supplychain willen maken, is bundeling van krachten cruciaal. Onze erkenning door de Vlaamse overheid als 'single point of contact' voor de logistiek is een goede zaak in een versnipperd en niet altijd overzichtelijk landschap”, zegt Liesbeth Geysels, directeur van het VIL.

“Samen met onze partners in binnen- en buitenland willen wij economische en maatschappelijke meerwaarde creëren voor de logistieke bedrijven. Hiervoor zullen we inzetten op vier strategische domeinen: digitalisering, duurzaamheid, Flanders gateways en omnichannel”, zegt ze tot slot..

Philippe Van Dooren