Vakbonden leggen DHL Aviation op BRUcargo voor tweede nacht plat

De vakbonden bij DHL Aviation klagen al langer bepaalde wantoestanden aan, maar krijgen geen gehoor. Ook na een tweede stakingsnacht werd vanmorgen vroeg geen akkoord gevonden. Nu moet een verzoeningsprocedure via het paritair comité soelaas bieden.

In de nacht van woensdag op donderdag barstte de bom de eerste keer. De nachtploeg legde het werk neer en vakbonden en directie schoven aan de onderhandelingstafel. In de vroege ochtend probeerde de directie naar verluidt nog contact op te nemen met het hoofdkantoor in Bonn, maar daar konden ze niemand meer bereiken. Met de belofte om ’s anderendaags terug samen te zitten, ging iedereen naar huis. De dagploeg ging opnieuw aan het werk.

Voorbereid

Donderdagavond liep de ontmoeting tussen bonden en directie opnieuw op een sisser af. “De directie meldde ons dat ze geen mandaat hebben om te onderhandelen. Dan had het voor ons ook niet veel zin meer om rond de tafel te blijven zitten en zijn wij (BBTK en ACV-Transcom) overgegaan tot acties”, zegt Bjorn Vanden Eynde, vakbondssecretaris (ACV-Transcom).

De directie was daar schijnbaar op voorbereid. Volgens Vanden Eynde waren er opvallend weinig vrachtwagens op de site, wat zou betekenen dat de directie de vrachtwagens op voorhand al had laten afleiden naar andere sites.

Toch schoven de directie en vakbondsafgevaardigden opnieuw rond de tafel, maar in de vroege ochtend gingen ze opnieuw zonder resultaat uit elkaar. De directie wil nu via het paritair comité bij hoogdringendheid een verzoeningsprocedure opstarten.

Intimidatie

De vakbond klaagt al langer enkele zaken aan over de sfeer en het werkritme op de werkvloer. Zo zouden afgevaardigden van de vakbond gevolgd worden wanneer ze op de werkvloer komen, worden rookpauzes zonder voorafgaande afspraken genoteerd op de prikklok en is de temperatuur er soms ondraaglijk. “In de winter was het te koud, deze zomer te warm. Er zijn in de voorbije maanden zelfs enkele mensen flauwgevallen door de combinatie van de te hoge temperatuur en het te hoge werkritme”, zegt Vanden Eynde.

“Bovendien is er een structureel personeelstekort”, weet Vanden Eynde. Iedere week werven ze 25 nieuwe mensen aan, waarvan er op het einde van de week nog ongeveer 17 overblijven. Veel te weinig om de 40 vertrekkers per week te vervangen, waardoor de druk op de andere personeelsleden alleen maar stijgt.”

Directiewissels

De scheefgegroeide verstandhouding heeft volgens de vakbondssecretaris ook te maken met de vele wissels in het directieteam de voorbije maanden en jaren. “Daardoor krijg je telkens mensen die onze site niet kennen, die zich willen laten gelden en begint voor ons de hele onderhandelingscarrousel opnieuw", aldus Vanden Eynde. De vakbonden vragen bijvoorbeeld dat leidinggevenden op de werkvloer begeleiding krijgen om op een menselijke manier met het personeel om te gaan.

Kasper Demol