Uitsluitsel uitbreiding H.Essers in Genk pas eind dit jaar?

Vlaams minister van Omgeving en Natuur Joke Schauvliege (CD&V) heeft de milieuvergunning voor de uitbreiding van H.Essers in Genk bevestigd. Dat betekent nog niet dat procedureslag voorbij is. “Het is wel een belangrijke stap”, klinkt het.

De minister bevestigde vrijdag de milieuvergunning die de Limburgse logistieke groep nodig heeft voor de uitbreiding van de site aan de Transportlaan in Genk. Die werd in oktober vorig jaar toegekend door de provincie Limburg, maar werd aangevochten door Greenpeace, Limburgse Milieukoepel, Buurtopbouwwerk Winterslag en Natuurpunt. Zij verzetten zich tegen de kap van een aanpalend bos.

Schauvliege vroeg advies aan onder meer het Agentschap voor Natuur en Bos, het departement Leefmilieu en de Vlaamse Milieumaatschappij en kreeg alleen maar positieve antwoorden. De minister legt wel enkele bijkomende maatregelen op voor de opslag van brandbare stoffen en een goede infiltratie van regen in de bodem.

Juridische twisten

“Kogel is door de kerk: H.Essers mag uitbreiden", blokletterde dan ook de regionale pers. Deze stelling lijkt evenwel voorbarig. Tegen het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de uitbreiding loopt nog een procedure bij de Raad van State. Die heeft nog geen uitspraak gedaan. En de milieuorganisaties hebben al laten weten dat ze ook de bevestiging van de minister mogelijk aanvechten bij de Raad van State.

“Voor H.Essers is de bevestiging van de milieuvergunning door minister Schauvliege een belangrijke en positieve stap. We zijn dan ook ‘voorzichtig verheugd’ met deze beslissing. Maar er moeten nog stappen genomen worden en het zou dan ook voorbarig zijn om nu al te zeggen dat we zeker zijn dat we kunnen uitbreiden”, zegt Bob Van Steenweghen, manager Marketing & Corporate Affairs.

Finaal uitsluitsel

“Het gevoel is dan ook dubbel. Aan de ene kant zijn we blij met deze belangrijke stap, maar aan de andere kant blijft het moeilijk in te schatten hoe ver we gevorderd zijn. Het is treffend dat de procedure zo complex is en dat er zoveel pistes zijn, dat wij vandaag niet kunnen zeggen waar we staan”, klinkt het.

Volgens Van Steenweghen is niemand gebaat bij zo’n lange procedureslag. “Wij krijgen signalen van zowel voor- als tegenstanders dat het welletjes is geweest. Dat kost alle partijen veel geld en energie. Tenslotte hebben wij, voor wij de aanvraag indienden, positief advies gekregen van verschillende experten ”.

Van Steenweghen wou niet zeggen wanneer H.Essers uitsluitsel verwacht. Het ziet er evenwel naar uit dat het, rekening houdend met de procedures die nog lopen, in het beste geval pas eind dit jaar mag verwacht worden.

Bloeiende farma

De site van H.Essers aan de Transportlaan in Genk is gespecialiseerd in farma- en healthcare producten. Voor de logistieke groep is deze sector de meest belangrijke ontwikkelingsas, naast de chemie en de ‘high value/high security’.

“In Genk Noord beschikken we vandaag over 300.000 m² logistieke gebouwen, waarvan 50.000 m² aan hallen die specifiek voor farmaproducten ontworpen zijn. De beschikbare capaciteit van de hele site is volledig benut. De activiteiten in de farmasector blijven groeien zodat wij die uitbreiding met 70.000 m² dringend nodig hebben”, zegt Van Steenweghen nog.

Van de top twintig van de farmaceutische groepen wereldwijd heeft de logistieke groep er zestien als klant in Genk.  Pas tien jaar geleden is H.Essers met farmalogistiek begonnen. Vandaag behandelen we al meer dan een miljoen paletten per jaar voor de farmabusiness. Dit geeft aan hoe groot de groei van die activiteit is en blijft”, zegt hij tot slot.

Philippe Van Dooren