Twee luchtvrachtmaatschappijen riskeren 42.000 euro boete

Voor het eerst vervolgt het parket Halle-Vilvoorde luchtvaartmaatschappijen die de nachtelijke geluidsnormen te vaak overschreden hebben. Een Canadese en een Portugese maatschappij riskeren een boete van respectievelijk 12.000 en 30.000 euro.

Opnieuw een vreemde wending in het geluidsdossier op Brussels Airport. Deze keer is het niet de Brusselse regring die boetes uitschrijft voor het overschrijden van geluidsnormen, maar het parket van Halle-Vilvoorde. Zij willen hierme 'veelplegers' straffen voor het herhaaldelijk overschrijden van de normen. Drie maatschappijen werden al aangeklaagd, maar een Amerikaanse maatschappij kon alsnog een minnelijke schikking treffen. Een Canadese en een Portugese maatschappij riskeren wel stevig in de buidel te moeten tasten. 12.000 en zelfs 30.000 euro riskeren ze te moeten betalen.

Theoretische normen

Vanuit de luchthavenwereld krijgen we de reactie dat men deze nieuwe evolutie zorgwekkend vindt. De regels waaraan de vliegtuigen volgens de federale wetgeving moeten voldoen, worden enkel theoretisch bekeken. De overtredingen werden dus niet geregistreerd met een geluidsmeter, maar zijn enkel gebaseerd op het theoretische maximumgeluid bij een maximumlading (QC-normen). 's Nachts gelden er strengere regels dan overdag, waardoor meer luidruchtige vliegtuigen enkel tussen 7u 's morgens en 22.59 uur 's avonds mogen opstijgen. Uitzonderingen zijn mogelijk, maar moeten dan binnen de 48 uur verklaard worden aan het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV, de federale instelling voor de luchtvaart). Zij kunnen dan een uitzondering toestaan of beslissen om verder te vervolgen en naar het parket te stappen. Tot nog toe ondernam het parket geen verdere stappen en werden er enkel administratieve boetes uitgeschreven door het DGLV. Daar lijkt nu verandering in te komen.

16 november

Aangezien het parket Halle-Vilvoorde zag dat bepaalde maatschappijen op korte tijd meerdere overtredingen begingen, hebben ze besloten om nu wel op te treden en te vervolgen. Een Amerikaanse maatschappij kon aantonen dat een voorstel tot minnelijke schikking hen nooit bereikt had omwille van een probleem met het postadres en kreeg toch nog een minnelijke schikking voorgesteld. Een Canadese en een Portugese maatschappij mogen wel in het beklaagdenbankje plaatsnemen. De uitspraak van de rechtbank volgt op 16 november.

Kasper Demol