Tussenkomst in opleidingen nu ook retroactief opvraagbaar

Bedrijven uit de sector vervoer en logistiek die opleidingen organiseren voor hun bedienden, kunnen voortaan ook retroactief een financiële tussenkomst krijgen. Zij moeten hiervoor een subsidieaanvraag indienen bij het vormingsfonds LOGOS.

LOGOS is het vormingsfonds van het paritair comité voor bedienden uit de internationale handel, vervoer en logistiek. Bedrijven in de internationale handel, vervoer en logistiek die opleidingen organsieren voor hun bedienden, kunnen via LOGOS een financiële tussenkomst krijgen.

Optimalisering

Om het opleidingsbudget optimaal te kunnen gebruiken, hebben bedrijven vanaf nu de keuze om een subsidieaanvraag in te dienen voor, tijdens of na de opleiding. Retroactief indienen kan tot negentig dagen na de start van de opleiding.

Volgens LOGOS biedt dat meer flexibiliteit en minder administratie voor de bedrijven. Zijn kunnen de retroactieve aanvragen in een keer vervolledigen met de ondertekende aanwezigheidslijst en met een attest van deelname.

Koen Heinen