Transportkost schiet tot 12% omhoog door km-heffing

Door de km-heffing zal vanaf 1 april 2016 de kostprijs van een nationaal transport in België met gemiddeld 7,94% stijgen. Voor stukgoed bedraagt de meerkost 8,02%. Binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stijgt de transportkost zelfs met 12,4%.

Dat blijkt uit de – nu officiële – cijfers van het Instituut Wegtransport en Logistiek België (ITLB). Dat berekende de impact van de kilometerheffing op de kostprijs van een transport met een Euro6-vrachtwagen op basis van de officiële tarieven van de kilometerheffing.

Een maand geleden had UPTR al gesproken van een kostprijsstijging met 7,6% in nationaal vervoer en 5,78% in nationaal stukgoedvervoer, maar nu blijkt dat die cijfers eigenlijk gebaseerd waren op een werkdocument en niet de definitieve studie van het ITLB. Die definitieve studie is nu klaar en de impact is nog aanzienlijker dan uit de voorlopige cijfers bleek. Voor het algemeen nationaal vervoer stijgt de kostprijs van een transport met gemiddeld 7,94%. Voor stukgoed bedraagt dit gemiddelde 8,02%.

In Brussel 12%

“Voor transporten binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat ervoor gekozen heeft om alle wegen te belasten, ligt deze impact nog veel hoger. De kost van een transport in Brussel stijgt gemiddeld met 12,40%”, aldus Isabelle De Maegt, woordvoerster van Febetra.

“Omwille van de uiterst krappe marges in de transportsector zullen vervoerders dus geen andere keuze hebben dan die aanzienlijke meerkost door te rekenen. Ook de klanten van de vervoerders zullen geen andere keuze hebben dan de meerkost te aanvaarden, aangezien de wetgeving bepaalt dat het verboden is om transporten te laten verrichten tegen een ongeoorloofd lage prijs”, waarschuwt De Maegt.

Krediet- en tankkaarten

De kosten voor de vervoerders te wijten aan de kilometerheffing zullen overigens niet alleen door de heffing zelf stijgen, maar ook door een aantal nevenkosten. Zo wijst Febetra er op dat de uitbater van het systeem Satellic vervoerders verplicht om via kredietkaarten of tankkaarten de tol te betalen. “Vervoerders kunnen dus de kilometerheffing niet rechtstreeks aan Satellic betalen, wat uiteraard ook tot meer kosten leidt”, aldus De Maegt.

“Febetra vindt het dan ook niet kunnen dat een belasting moet betaald worden via een commerciële tussenpersoon en vraagt dan ook dat Satellic dringend werk maakt van de mogelijkheid tot rechtstreekse betaling”, zegt ze.

De Maegt herinnert er ook aan dat in 2012 Febetra die vraag al voorlegde aan de bevoegde instanties, maar zonder succes. “Tijdens het opstellen van de ‘architectuurnota’ voor het systeem hebben wij de gewesten er op gewezen dat veel vervoerders niet met tankkaarten werken, bijvoorbeeld omdat ze een eigen tankstation hebben. Veel vervoerders willen rechtstreeks aan de uitbater van de heffing – Satellic – betalen. Maar vooralsnog mag men de heffing niet met een domiciliëring betalen”, verklaart ze aan Flows.

“Febetra kan dus alleen concluderen dat de kilometerheffing een fiscale maatregel is zonder enig effect op de mobiliteit, waar alleen de gewesten en Satellic beter van worden. De Belgische transportsector kan deze lasten niet verder blijven dragen, en uiteindelijk zal de consument de rekening betalen”, aldus De Maegt tot slot.