Stad Antwerpen bij nieuwe groep 'Lean and Green'-kandidaten

Zeven nieuwe bedrijven zijn gestart met het 'Lean and Green'-programma van Het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL). Het is inmiddels de zevende groep die aan het werk gaat om de CO2-emissies van hun logistieke activiteiten te verminderen.

De zeven bedrijven gaan hiervoor, onder begeleiding, een plan van aanpak uitwerken om de energie-efficiëntie van hun logistieke activiteiten te verbeteren en de CO2-uitstoot met minstens 20% te reduceren binnen een periode van vijf jaar. Eens dat plan is geëvalueerd en goedgekeurd door een wetenschappelijk team van het departement MOBI van de Vrije Universiteit Brussel, wordt een ‘award’ uitgereikt. De doorlooptijd is ongeveer zes maanden.

Inmiddels hebben ongeveer zestig bedrijven hun award binnen en horen ze daarmee tot de ‘koplopers’ in Vlaanderen.

Heeft een bedrijf zijn 'Lean and Green'-award meer dan één jaar geleden behaald en werd de 20% reductie doelstelling behaald of zelfs overschreden, dan kan het de Lean and Green Star aanvragen. Zes bedrijven mochten onlangs in juni de eerste sterren in ontvangst nemen.

Stad Antwerpen

De nieuwe groep kandidaten bestaat uit: Apton, Artsen Zonder Vakantie, Fostplus, IMOG, Stad Antwerpen, Transport Smeers en Verbeken Transport.

Twee opvallende namen in die groep zijn:

  • Artsen Zonder Vakantie: die organisatie wil via het programma haar goederenstromen naar projecten in Afrika optimaliseren en verduurzamen.
  • De stad Antwerpen die als eerste in Vlaanderen een 'Lean and Green'-stad kan worden indien het in de CO2-doelstelling slaagt.

Als alles goed loopt kunnen zij nog voor de zomer ‘Lean and Green’ worden.