Schorsing kapvergunning alweer flinke tegenvaller voor H.Essers

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de omgevingsvergunning van H. Essers voor de Hörmannsite in Genk geschorst. Ze volgt hiermee de natuurvereniging Bos+ Vlaanderen. Het logistieke bedrijf betreurt deze nieuwe juridische uitputtingsslag.

H.Essers wil op de voormalige Hörmannsite in Genk een nieuw crossdockcenter bouwen om op de plaats van de oude installaties aan de Transportlaan de magazijnen voor farmalogistiek uit te breiden. De hallen en infrastructuur op de Hörmannterreinen in de Woudstraat moeten afgebroken worden en een stuk bos - binnen een bedrijvenzone - gekapt.

H.Essers verkreeg van de Limburgse deputatie een ontheffing van de verplichting om een milieueffectenrapport (MER) op te maken. Tijdens het openbaar onderzoek diende Bos+ Vlaanderen een bezwaarschrift in. Omdat het bedrijf pas na het broedseizoen mocht ontbossen en aangaf begin juli te beginnen, vroeg de natuurvereniging de hoogdringende behandeling van het bezwaarschrift, dat eerder deze maand was ingediend. De Raad voor Vergunningsbetwistingen stelt nu in een arrest dat de ontheffing onwettig is. Daardoor kan geen omgevingsvergunning verleend worden.

In een reactie betreurt H.Essers de beslissing en “de juridische uitputtingsslag die het dossier geworden is”.

Philippe Van Dooren