Saudisch ERS krijgt tot mei voor concessie Opelsite

Het Havenbedrijf geeft ERS uit Saudi-Arabië nog tot 8 mei de tijd om een sluitend dossier voor te leggen voor zijn project op de voormalige Opelsite. De concessie is voorbehouden voor circulaire economie en ERS was tot nu toe de enige kandidaat.

Het ERS-dossier sleept aan van mei 2015. Toen maakte het bedrijf bekend dat het 3,7 miljard wil investeren in een productie-eenheid voor groene ammoniak en groene ureum. Deze producten worden gerecycleerd uit industrieel afval dat per schip wordt aangevoerd. Jaarlijks zou er door de zogenaamde waste-to-chemicalsinstallatie 3,5 miljoen afvalgrondstof worden verwerkt tot 1,2 miljoen ton groen ureum en 645.000 ton groene ammoniak. De fabriek zou ook 900 nieuwe jobs opleveren.

Tegen het project rezen van bij het begin vragen over de ecologische voetafdruk van onder meer de Bond Beter Leefmilieu en de Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer.

In de maanden volgend op de bekendmaking werden een aantal deelaspecten van het project onderzocht, maar vorig jaar besliste het Havenbedrijf om een bijkomende audit te laten uitvoeren. Daarbij werd de financiële en economische realiseerbaarheid, de milieu-impact en de technologische vooruitstrevendheid nogmaals tegen het licht gehouden.

Vooruitgang

Volgens het Havenbedrijf is er op heel wat punten vooruitgang geboekt in het dossier. Toch zijn er nog een aantal punten die in gemeenschappelijk overleg bepaald werden, niet gerealiseerd. Het gaat onder meer om de oprichting van een Belgische vennootschap. De raad van bestuur van het Havenbedrijf geeft het bedrijf nog tot 8 mei de tijd om met een sluitend en finaal dossier te komen. Als ERS die deadline niet haalt, wordt meteen een nieuwe bevraging gelanceerd.

Circulaire economie

De concessie voor de 88 ha grote Opelsite is voorbehouden voor één industriële speler uit de circulaire economie, benadrukt het Havenbedrijf. ERS was tot nu toe de enige valabele kandidaat. Volgens het Havenbedrijf was er bij de vorige bevraging wel interesse van logistieke en industriële bedrijven maar niet specifiek voor circulaire economie, vandaar dat een nieuwe bevraging wordt voorbereid.

Bij Flanders Investment & Trade (FIT) zegt woordvoerder Bart Matheï dat de circulaire economie een van de vijf speerpuntsectoren voor Vlaanderen is waarvoor men zowel investeerders als exportmogelijkheden tracht aan te trekken. “Wij werken investeringsgericht om bedrijven naar hier te halen”, zegt Matheï. Op individuele dossiers kan FIT evenwel niet ingaan wegens de vertrouwelijkheid die rond dergelijke dossiers wordt geëist.

Koen Heinen