Saeftinghedok volgens Vlaanderen nog niet ten dode opgeschreven

Doel 2020 haalt voorlopig een slag thuis tegen de havenuitbreiding op Linkeroever. Als uit het alternatievenonderzoek echter blijkt dat het de meeste aangewezen manier is voor capaciteitsuitbreiding, kan het Saeftinghedok heropgevist worden.

Volgens de actiegroep Doel 2020 betekent de uitspraak van de Raad van State van dinsdag het definitieve einde van het Saeftinghedok. “Voor de zoveelste keer op rij blijkt dat het ganse project de toets van de wettigheid niet kan doorstaan”, zegt de groep. Hij wijst er ook op dat dit arrest zal moeten meegenomen worden in de lopende procedure ‘complex project’. “Uitbreidingsalternatieven die bestaande natuur op de schop nemen, zullen ook in de toekomst blijven botsen met de Europese Habitatrichtlijn”. Tot slot maant Doel 2020 de Vlaamse regering aan in te zetten op inbreidingsprojecten in de Antwerpse haven.

Alternatievenonderzoek

“Men haalt hier een aantal dingen door elkaar. De vernietiging van een deel van het GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan, red.) hing al in de lucht na de eerdere schorsing door de Raad van State”, zegt Jan Hemelaer, procesmanager ‘Ontwikkeling Havengebied’ bij het Vlaams departement MOW. “Omdat al duidelijk was dat het GRUP niet overeind zou blijven, heeft de Vlaamse overheid beslist om de procedure ‘complexe projecten’ op te starten in plaats van te blijven wachten. Met die procedure wordt bekeken hoe op de snelst mogelijke manier bijkomende containercapaciteit kan gerealiseerd worden. Tegen volgende zomer moet er al een eerste zicht zijn op de mogelijkheden. Eind 2017 moet de Vlaamse regering dan een beslissing nemen. Dat kan een combinatie zijn van verschillende mogelijkheden. Dit heeft echter niks te maken met de vernietiging van het GRUP. Het GRUP is maar een middel. De vernietiging is gebaseerd op het feit dat de natuurcompensaties niet genoeg garanties boden ten overstaan van de Europese regelgeving. Als uit het alternatievenonderzoek blijkt dat het Saeftinghedok de meest aangewezen manier is voor uitbreiding van de containercapaciteit dan kan er een nieuw bestemmingsplan worden opgemaakt. Er zal sowieso altijd een groot luik natuur bij betrokken zijn. De procedure complex project wordt echter zeer serieus gevolgd”, besluit Hemelaer.

Tijdens het volledige traject van het complex project zit de Vlaamse overheid rond de tafel met alle betrokken partijen, ook Doel 2020 en andere actiegroepen. Bedoeling is de ideeën en de kennis van alle betrokkenen van de onderzoeksfase tot de uitwerkingsfase mee te nemen tijdens informatierondes en formele inspraakmomenten.

Koen Heinen