Personeelskrapte verergert als logistiek niet aan imago werkt

Personeelskrapte zal de volgende twintig jaar een blijvend fenomeen zijn. De meest aantrekkelijke sectoren zullen er het minste last van hebben. Daar is transport en logistiek niet bij. Alleen een verbetering van het imago kan het tij doen keren.

“Een week als deze kan tellen qua imagoschade, met de huiszoekingen bij Jost en de Pano-uitzending over DHL. Dit is het zoveelste bewijs dat het jaren kan duren om een goede reputatie op te bouwen en twee seconden om ze te verliezen”, zegt Enny Anys, managing director Randstad Belgium. Hij sprak op de twintigste 'Dag van de Inkoop en Logistiek' van VIB in Antwerpen.

Anys analyseerde de aantrekkelijkheid van het transport en de logistiek. “De score is zeer middelmatig. Dit jaar staat de sector op de 15 plaats van 22. De meest aantrekkelijke sectoren blijven de farma, de media en de aeronautica”, stelt Anys vast. Hij baseert zijn analyse op de “Employer Brand Research 2017”, een onderzoek naar het imago van de grootste Belgische bedrijven. Op basis daarvan wordt sinds achttien jaar de prijs uitgereikt van de meest aantrekkelijke werkgever van België. Dit jaar is dat DEME.

Branding onderschat

Volgens Anys wordt het belang van ‘employer branding’ – het verbeteren van de aantrekkelijkheid en de naambekendheid – door veel bedrijven onderschat. “Een goed merk biedt nochtans veel voordelen: een lagere loonkost omdat de kandidaat echt bereid is voor het bedrijf te werken, minder verloop, 46% minder aanwervingskosten en een grotere aantrekkingskracht. 84% van de mensen is bereid van bedrijf te veranderen als het een goede branding heeft”, zegt hij.

Op basis van de demografische evolutie blijkt dat de strijd om talent de komende jaren nog heviger wordt. “Tussen 2018 en 2036 zullen meer arbeidskrachten uitstromen dan instromen”, stelt hij vast. Eerder op de dag werd overigens eenzelfde vaststelling gemaakt. Tegen 2025 verlaten 60 miljoen ‘babyboomers’ de arbeidsmarkt, terwijl er maar 40 miljoen jonge krachten instromen.

Slechte score

In die omstandigheden wordt het nog moeilijker voor de sector transport en logistiek om mensen aan te trekken, vermits ze in eerste instantie willen werken voor sectoren en bedrijven met een goede brand. “Uit het onderzoek blijkt dat uw sector slecht scoort qua aantrekkelijkheid en middelmatig qua naambekendheid. Van de logistieke bedrijven scoort Nike het best, dit omdat het als merk populair is”, zegt Anys.

“Mijn advies is dan om te werken aan de naambekendheid en de aantrekkelijkheid van de sector. Jongeren weten niet wat logistiek is en wat de job inhoudt. Ook het onderwijs moet beter. Nu is logistiek in de meeste gevallen een aanhangsel van een andere opleiding. Ten derde moet de sector veel beter leren communiceren”, klinkt het nog.

Verbetering noodzakelijk

“In de logistiek zit groei en zijn er leuke jobs. Waar zijn de verhalen om aan het grote publiek over te maken. Als transport en logistiek in de media komen, is het altijd met slecht nieuws. Het is ‘radio deprimo’. Doe is om betere relaties met de pers op te bouwen. Werk aan uw imago”, zei Anys tot slot.

In de wandelgangen werd nadien gesproken over wie die taak op zich moet nemen. De algemene vaststelling was dat er in België geen beroepsvereniging bestaat die de logistieke bedrijven groepeert en hun belangen behartigt. “Bij de transportfederaties is logistiek slechts één van de subsectoren en het Vlaams Logistiek Verbond is zo schimmig dat zelfs mensen uit de sector het niet eens kennen”, stelde een van de toehoorders vast.

Philippe Van Dooren