Spoorunie UIC niet te spreken over kritiek op kwaliteit palletten

De spoorunie UIC is niet te spreken over de eenzijdige stopzetting door de EPAL-palletpool van de uitwisseling met UIC/EUR-pool. Ze ontkent dat ze het niet nauw neemt met de kwaliteit en de veiligheid van de pool en zal palletten blijven uitwisselen.

Begin maart zegde de Europese palletpoolorganisatie EPAL de uitwisselingsovereenkomst op omdat ze naar eigen zeggen de kwaliteit van de UIC/EUR-palletten en dus ook de veiligheid van de gebruikers, de goederen en de logistieke processen niet langer kan garanderen. Oorzaak is de grote aanvoer van nagemaakte UIC/EUR-palletten op de Europese markt vanuit Oekraïne. De stop gaat in vanaf mei.

Geen steek

De UIC heeft weinig begrip voor de redenen die aan de basis liggen van deze beslissing. “Veiligheid en kwaliteit van onze palletten zijn een topprioriteit”, reageert ze. De spoorunie geeft toe dat namaakpalletten een gevaar zijn voor de veiligheid van de gebruikers en de vervoerde goederen. Ze benadrukt evenwel dat haar leden het namaakprobleem proactief aanpakken en ze alle middelen inzetten om het te stoppen. Het namaakargument houdt volgens de UIC geen steek, aangezien alle palletproducenten ermee geconfronteerd worden.

Belepal, de Belgische tak van EPAL, liet begin deze maand nog uitschijnen dat de uitwisselstop tussen beide pools weinig gevolgen zal hebben voor de logistieke keten. De UIC is evenwel van oordeel dat dit de Europese palletpool als duurzame, open en kostvoordelige oplossing in vergelijking met andere systemen, in gevaar brengt. De beslissing zal voor onzekerheid zorgen bij de gebruikers, zegt ze. De UIC en haar leden zullen de palletten van beide pools als evenwaardig blijven beschouwen en ze ook in de toekomst blijven uitwisselen.

Koen Heinen