Pakjesvervoer per drone blijft verboden in België

Op 15 april is het langverwachte KB over het gebruik van drones in België in het Staatsblad gepubliceerd. Daarin staat uitdrukkelijk vermeld dat het vervoer van goederen per drone verboden is. Het is wel de bedoeling de wetgeving te laten evolueren.

Het betrokken koninlijk besluit wordt van kracht op 25 april. Het werd aangepast op basis van de door de Europese Commissie gemaakte opmerkingen.

Er worden drie (eigenlijk vier) vier categoriën voorzien:

  • vrijetijdsgebruik
  • klasse 2 (max 5 kg en max. 45 m hoogte)
  • klasse 1a en 1b (max. 150 kg en max. 91 m hoogte, waarbij 1B de klasse is voor toepassingen met een hoog risico) 

Voor de drie laatste categorieën zijn verschillende verplichtingen van toepassing, zoals het volgen van theoretische cursussen en het afleggen van een praktijkexamen. De FOD Mobiliteit en Vervoer werkt aan een snelle uitvoering van dit besluit: een eerste examensessie (theorie) gaat al door op 30 april. Dit examen is onontbeerlijk om een bewijs van bevoegdheid als bestuurder van een drone (RPA) te behalen en zo te mogen vliegen onder de voorwaarden van klasse 1.

Gebruiksvoorwaarden

Momenteel is er een grote waaier aan toestellen die onder de benaming drones zijn opgenomen, maar er is ook een zeer divers gebruik van deze toestellen. Er werden dan ook de vier vernoemde gebruikscategorieën gecreëerd. Deze klassen zijn dus bepaald naargelang van het soort vluchtuitvoering, maar ook naargelang van het niveau van de risico’s die men per gebruikstype loopt.

Die vier klassen kan u hier vinden.

In het KB zijn ook een aantal verbodsbepalingen opgenomen. Het vliegen is verboden:

  • in luchtruimgebieden met luchtverkeersleiding
  • in de nabijheid van en boven elektrische, kernenergie- of LNG-installaties, gevangenissen, industriële complexen, ...
  • op minder dan 1,5 zeemijl (ofwel +/- 3 km) van luchthavens, op 0,5 zeemijl (ofwel +/- 1,8 km) van vliegvelden of helihavens
  • vervoer van personen of goederen met drones is verboden
  • ook het afwerpen van voorwerpen of vernevelen van vloeistoffen met drones is verboden

Het Directoraat Generaal Luchtvaart (DGLV) van de FOD zal nauw samenwerken met de politie om de naleving van deze reglementaire bepalingen te garanderen. “Vluchten met drones waarbij deze bepalingen niet worden nageleefd, kunnen door de Politie en door dienst Luchtvaartinspectie van de FOD Mobiliteit en Vervoer worden vastgesteld en geverbaliseerd,” aldus de FOD.

Geen pakjesvervoer

“Het vervoer van goederen – dus ook van pakjes of onderdelen – is uitdrukkelijk verboden. Dat verbod geldt ook boven privé-terreinen,” aldus Thomas De Spiegelaere, de woordvoerder van de FOD Mobiliteit, aan Flows. Het is dus niet mogelijk om bijvoorbeeld onderdelen met een drone van de een kant van een bedrijfsterrein naar de andere te vliegen. Ook het vervoeren van een doos met aankopen van de supermarkt naar een wagen op een parking (zoals WalMart dat overweegt in de Verenigde Staten) is verboden.

Een drone gebruiken om met een camera opleggers of containers te inventariseren, of een terrein te bewaken, is dan wel mogelijk ... voor zover dat terrein niet in een industrieel complex ligt. Een van die complexen waar een algemeen vliegverbod geldt, is bijvoorbeeld de haven van Antwerpen.

Beperkingen voor VIL-project

Deze beperkende bepalingen leggen een hypotheek op sommige praktijktests die voorzien zijn in het project 'Drones in de logistiek' van het Vlaams Instituut voor de logistiek, dat tot eind van dit jaar loopt. Dat wil de mogelijkheden in kaart brengen van drones uitgerust met voor klassieke inspectie- en beveiligingstaken op yards, of voor het controleren en inventariseren van containers. Ook de mogelijkheden bekijken van het snel brengen van kleine materialen naar een moeilijk te bereiken plaats van een terrein.

Een ander aspect, het inzetten van drones binnen een magazijn, bijvoorbeeld om te helpen bij de inventarissen, komt door die beperkingen normaal gezien niet in gevaar.

Uitzonderlijke toelatingen

Volgens De Spiegelaere is het echter steeds de bedoeling van de FOD en van (ex-)minister Jacqueline Galant om de regels vervat in het KB te doen evolueren. “Dat betekent dat verantwoordelijken van projecten, zoals dat van het VIL, uitzonderlijke toelatingen kunnen vragen aan het DGLV. Dat zal dan overleggen en geval per geval bekijken wat kan en wat niet kan, waarbij de finale beslissing vermoedelijk bij de minister zal liggen.”

“Onder strikte voorwaarden zullen proeven dus mogelijk zijn, nadat ze grondig bekeken zijn. Dat zal ons overigens toelaten om beter te weten wat de noden van de bedrijven zijn en dus desnoods de wetgeving te laten evolueren”, aldus de woordvoerder.

Buiten gezichtsveld

Proeven waarbij pakjes per drone gebracht worden van een depot tot een afgelegen boerderij, bijvoorbeeld, zullen daarentegen veel moeilijker georganiseerd worden. Het KB zegt immers uitdrukkelijk dat de ‘piloot’ het toestel steeds binnen zichtbereik moet houden (of binnen het zichtbereik van één van zijn twee waarnemers).

In dat geval is immers niet alleen het DGLV bevoegd, maar zouden nog andere instanties betrokken moeten worden, zoals eventueel de luchtmacht.