Ook na 15 december acties in wegvervoer mogelijk

“Als de regering de sociale dumping in het wegvervoer niet concreet aanpakt, gaan we ook na 15 december door met acties.” Dat stelt ACV Transcom. De bond wil dat de regering harder optreedt tegen de postbusbedrijven. Maar ook Europa wordt geviseerd.

“Werknemers in het wegvervoer en de logistiek nemen vandaag deel aan de provinciale acties. Dat zullen ze ook doen op 1 en 8 december, alsook tijdens de nationale stakingsdag op 15 december. Maar ook nadien sluiten wij acties niet uit als de regering niet daadwerkelijk optreedt tegen de sociale dumping is onze sector,” aldus Jan Sannen, algemeen sectorverantwoordelijke voor het wegvervoer van ACV-Transcom.

“Veel Belgische werkgevers in de transportsector houden de sociale fraude in stand. Alle werknemers in de sector zijn daar het slachtoffer van: de laatste jaren gingen 8.000 jobs verloren. Hier bovenop komt nog de indexsprong, de verhoging van de pensioenleeftijd tot 67 jaar en de loonstop. Dat is een onhoudbare situatie,” aldus Sannen in een telefonisch gesprek met Flows.

Kordater

Volgens hem werkt de regering niet genoeg mee tegen de sociale dumping in de sector. Hij vindt dat ze kordater zou moeten optreden tegen postbusbusbedrijven. “Wij hebben een jaar geleden toenmalig staatssecretaris voor Fraudenestrijding John Crombez een lijst gegeven van Belgische bedrijven met een nepzetel in Slowakije of elders in Oost-Europa. Tegen hen is nog niet opgetreden,” zegt Sannen.

Hij betwist tevens het standpunt van sommige Belgische transporteurs die stellen dat het inschakelen van een Oost-Europese dochterbedrijf volledig legaal is. “Zij moeten daar een fysieke aanwezigheid hebben, met eigen kantoren, eigen personeel, e.d.m. Als zij die niet hebben, is er wel degelijk sprake van het ontwijken van fiscale en sociale lasten.”

Ook zegt hij dat de Europese Commissie tekort schiet. Hij haalt het voorbeeld aan van het sociale zekerheidsdocument A1. “Dat wordt door de Slowaakse overheid ook afgegeven aan postbusbedrijven, zodat ze officieel in orde zijn. België mag dat document niet weigeren. Maar wij vinden dat we hiertegen moeten kunnen optreden,” aldus Sannen.

Overleg

Hij zegt dat hij de dialoog wil aangaan met de overheid, met de werkgevers en met de opdrachtgevers. “Wij zijn de vakbond van het overleg. Maar als er niet wordt opgetreden, zullen wij actie voeren,” zegt de vakbondsman.

Of de andere bonden hen daarin zullen volgen, kan hij nog niet zeggen. “Wij zullen in ieder geval met hen overleggen en zien welke stappen wij samen kunnen ondernemen.”

De acties worden mogelijk vanaf januari georganiseerd.