Onderwijsconvenant Transport en Logistiek vernieuwd

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits, de onderwijsverstrekkers en het Sociaal Fonds Transport en Logistiek (SFTL) hebben gisteren een convenant ondertekend om de instroom in de sector te versterken. Het vervangt dat van 2007.

Het convenant moet de transportsector helpen aan goed opgeleide werknemers en jongeren, die met voldoende ervaring aan de slag kunnen gaan. Het SFTL zal onder meer de kost van infrastructuur en educatief materiaal ondersteunen. Ook het 'werkplekleren' wordt dankzij de samenwerking bevorderd: bedrijven zullen gesensibiliseerd worden om meer stageplekken en leerwerkplekken te creëren.

Oorspronkelijk betrof die samenwerking enkel de opleiding 'Vrachtwagenchauffeur' in de 3e graad van het voltijds BSO bij zes scholen. In de loop van de jaren is het bereik van het convenant echter fors uitgebreid, waardoor het aan vernieuwing toe was.

Uitbreiding opleidingen

Dit nieuwe convenant omvat een uitbreiding van de opleiding ‘Vrachtwagenchauffeur’ in het volwassenenonderwijs en een opname van de opleidingen ‘Magazijnmedewerker’, ‘Heftruckchauffeur’ en ‘Reachtruckchauffeur’. Deze logistieke opleidingen worden georganiseerd in het voltijds en deeltijds BSO en in het volwassenenonderwijs. In totaal betreft het meer dan 100 onderwijsinstellingen.

Met de ondertekening zet de sector mee zijn schouders onder de uitrol van het Duaal Leren. Werkplekleren, een belangrijke component van de opleidingstrajecten, wordt hierdoor versterkt.

Rol van het Sociaal Fonds

Het SFTL vertegenwoordigt meer dan 5.000 werkgevers en 60.000 arbeiders uit de sector transport en logistiek. Die omvat voornamelijk vrachtwagenchauffeurs, heftruckchauffeurs, reachtruckchauffeurs en magazijnmedewerkers. Al sinds 1990 werkt de sector samen met de Vlaamse onderwijsgemeenschap.

Concreet ondersteunt het SFTL de onderwijsinstellingen op 4 grote vlakken:

  • Infrastructuur en didactisch materiaal: voor de opleiding Vrachtwagenchauffeur zet het SFTL opleidingsvoertuigen ter beschikking met inbegrip van alle bijhorende kosten;
  • Educatief materiaal: het SFTL draagt de kost van lespakketten voor de logistieke opleidingen;
  • Competentieversterking van leerkrachten: voor leerkrachten organiseert het SFTL bijscholing en bedrijfsbezoeken;
  • Werkplekleren: het SFTL sensibiliseert bedrijven uit de sector om stageplaatsen en leerwerkplekken te creëren.

Imago

In het kader van het convenant engageren de partners zich ook om samen een positieve imagocampagne te blijven voeren die jongeren en cursisten warm maakt voor een opleiding naar een beroep uit de sector.

Volgens minister Crevits bestaat de wil niet alleen om jongeren en volwassenen een bewuste keuze te laten maken voor een opleiding op basis van hun interesses en talenten, maar ook dat opleidingen hen op de best mogelijke manier voorbereiden op de toekomstige job.

“Met dit convenant versterken we de jongeren en volwassenen die kiezen voor een job in de transport- en logistieke sector, maar ook de sector zelf. Dat is van cruciaal belang voor de kwaliteit van opleidingen, stages en de stap naar de arbeidsmarkt. Dat biedt kansen op sterke leraren, sterke opleidingen en zo ook sterke starters”, stelt ze tot slot.

Ook vanuit de sector wordt zeer positief gereageerd: “Met het convenant kunnen we vandaag zaaien om morgen meer te oogsten. Het is een duidelijke win-winsituatie”, aldus Febetra-directeur Philippe Degraef.