Omgevingsvergunning INEOS-project Antwerpse haven geschorst (update)

De omgevingsvergunning voor de ontbossing van de site waar het miljardenproject van INEOS in de haven van Antwerpen wordt gerealiseerd, is door de Raad voor Vergunningsbetwistingen geschorst. Veertien verenigingen hadden een spoedprocedure opgestart.

Update 16/11/20 - 12.00 uur

Het Britse chemieconcern INEOS plant een van de grootste investeringen in de haven van Antwerpen in decennia. Het gaat om een nieuwe installatie voor de productie van propyleen en ethyleen.

In november vorig jaar kreeg INEOS al een omgevingsvergunning voor de voorbereidende werken. Natuurverenigingen tekenden in december beroep aan tegen de plannen. Het dossier verschoof naar de Vlaamse overheid en na een voorwaardelijk gunstig advies van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie kende Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir de omgevingsvergunning toe op 28 oktober van dit jaar. Volgens de minister kon er wel degelijk ontbost worden.

Spoedprocedure

Veertien verenigingen startten daarop een spoedprocedure op bij de Raad van Vergunningsbetwistingen. Die heeft de vergunning nu geschorst “omdat de beoordeling van de milieueffecten in het milieueffectenrapport voor de aangevraagde ontbossing geen voldoende globale beoordeling bevat van de milieueffecten die het totaalproject kan veroorzaken”, zo staat in een persbericht van de Raad.

Het kabinet Demir laat weten dat ze de uitspraak ten gronde afwachten.

Reactie Ineos

Ondertussen heeft ook INEOS zelf gereageerd op de schorsing van de omgevingsvergunning voor de ontbossing van de site. Het bedrijf zegt ontgoocheld te zijn over de uitspraak die ingaat tegen de beslissing van minister Demir. Het benadrukt evenwel dat het om een voorlopige uitspraak gaat. Het reageert ook op het argument voor de schorsing, namelijk de onvoldoende globale beoordeling van de milieueffecten die het totaalproject kan veroorzaken. "Er waren technische motieven die het opsplitsen van de aanvraag rechtvaardigden waarvoor we gunstige adviezen hebben ontvangen van alle betrokken adviesorganen. Er werd bovendien een vooruitblik gegeven op de milieu-effecten van de te bouwen installaties", benadrukt woordvoerster Nathalie Meert van INEOS. 

Het bedrijf neemt bovendien uitzonderlijke maatregelen om de gerooide bomen te compenseren die de wettelijke verplichtingen ruim overstijgen. "Als allereerste bedrijf in Vlaanderen engageert INEOS zich om het verlies van koolstofvoorraad integraal te compenseren op Vlaams grondgebied", onderstreept ze. 

Voorlopig arrest

Meert wijst erop dat het om een voorlopig arrest gaat. "We wachten het definitieve arrest ten gronde af. We nemen intussen de tijd om de opmerkingen van de Raad door te nemen en zullen hieraan tegemoetkomen wanneer we de vergunningsaanvragen indienen voor de bouw van 'Project ONE' in de nabije toekomst", besluit ze. 

Koen Heinen