Nieuwjaarsboodschap Liesbeth Geysels (managing director VIL)

Dagelijks brengen we de nieuwjaarsboodschap van een relevante speler uit onze doelgroep. In een professionele nieuwjaarsbrief vertelt de auteur hoe zij/hij naar 2017 kijkt. Vandaag brengt Liesbeth Geysels, Managing Director van het VIL, haar wensen.

“The sky is the limit”

Verandering wordt het sleutelwoord van 2017 voor heel veel economische sectoren. Dat zal voor de logistiek niet anders zijn. De verandering die het gevolg is van de snelle technologische ontwikkelingen in een geglobaliseerde wereld zal ingrijpender zijn dan we vermoeden. Toch is het belangrijk om in die omstandigheden rationeel te blijven en te zoeken naar de opportuniteiten. Ons goede voornemen voor 2017 is dan ook dat we op deze veranderingsgolf proactief inspelen en ze zo goed mogelijk opvolgen en begeleiden.

De oprukkende technologie hoeft geen angst te wekken. Angst is een slechte raadgever. Slimme toepassingen kunnen onze concurrentiële handicap van hoge loonkosten en fiscale druk voor een stuk verkleinen. Slimme robots, automatische voertuigen, draadloze netwerken en andere technologische toepassingen worden steeds beter en betrouwbaarder. Toch detecteren we veel onrust over de technologische omwenteling. Waar gaat het stoppen? Als we kijken naar Amazon dan is duidelijk dat ‘the sky the limit is’. Veel ondernemers uit de logistiek zijn niet vertrouwd met het digitale en maken zich zorgen dat ze niet mee kunnen. Daar willen we in 2017 met het VIL onze rol als speerpuntcluster zo goed mogelijk vervullen.

In deze tijd van onzekerheid willen wij een platform bieden waar de logistieke dienstverleners én de verladers elkaar vinden. We willen hun ogen zijn, die voor en met hen de trends en opportuniteiten detecteren en analyseren. Multinationals hebben hun eigen R&D-departementen, maar veel Vlaamse KMO’s hebben die niet. Het VIL wil die leemte invullen: met onze onderzoeksprojecten kunnen ook KMO’s snel en efficiënt zicht krijgen op de kansen die de markt biedt.

Ook de groeiende e-commerce brengt heel wat uitdagingen mee voor ondernemers.  Wij willen met hen zoeken naar oplossingen voor problemen rond rendabiliteit. Zo willen we mee kijken naar de valse mythe van het gratis leveren. De vanzelfsprekendheid waarmee de klant elke levering vanuit e-commerce gratis en ook nog snel verwacht, moeten we durven counteren. There is no such thing as a free lunch. Wij zullen in 2017 het gratis verhaal samen met het same-day-delivery en just-in-time verhaal kritisch blijven bekijken. Daarbij willen we ook alternatieven aanreiken voor ondernemers die het anders willen.

We willen voor onze bedrijven ook een ontmoetingsplatform voor gerichte netwerking zijn. Onze unieke mix aan leden garandeert kansen op directe en bruikbare contacten. Want samenwerking is in tijden van veranderingen niet alleen waardevol maar zelfs noodzakelijk.

Het VIL wil in die wereld van snelle verandering vol opportuniteiten een betrouwbaar baken zijn voor de ondernemers uit de logistiek. Dat zijn we onze vele trouwe partners verschuldigd. Ik sluit mijn nieuwjaarsbrief dan ook graag af met een oprecht woord van dank aan alle leden die ons ook volgend jaar weer hun vertrouwen schenken. Ik wens hen allemaal een goed en succesvol 2017 en hef graag het glas met hen op onze nieuwjaarsreceptie op 25 januari aanstaande in de Horta.

Liesbeth Geysels, Managing Director Vlaams Instiuut voor de Logistiek (VIL)