Vlaamse havens profiteren van nieuwe Europese logistiekcorridors

Logistiekcorridors in Europa zullen in de toekomst evolueren door onder meer transportkosten, tekort aan arbeidskrachten, congestie en e-commerce. Cushman & Wakefield identificeerde nieuwe corridors die ook voor de Vlaamse havens belangrijk zijn.

In zijn rapport ‘The changing face of distribution: The shape of things to come’ identificeert vastgoeddienstverlener Cushman & Wakefield (C&W) acht nieuwe logistieke corridors in Europa die tussen nu en 2030 zullen ontstaan om de ontwikkeling van de logistieke industrie te ondersteunen.

Blauwe banaan

De tot dusver belangrijkste logistiekcorridor van Europa, die loopt van de Benelux tot Noord-Italië, beter bekend als de ‘Blauwe banaan’, is volgens C&W al getransformeerd in meerdere corridors als reactie op de uitbreiding van de EU en nieuw aangelegde snelwegen.

Onder impuls van toenemende vrachtvolumes, stijgende transportkosten, tekort aan arbeidskrachten, congestie op de wegen, e-commerce, nieuwe technologieën en multimodale netwerken zullen corridors in de toekomst verder blijven evolueren, zo verwacht C&W.

Acht primaire logistieke corridors

C&W identificeerde acht nieuwe primaire logistieke corridors die naar verwachting in de toekomst de Europese logistiek zullen definiëren. In eerste instantie is er de al genoemde ‘Blauwe banaan’, de corridor die van de Beneluxhavens en hun hinterland via Duitsland tot Noord-Italië reikt. Door het groeiende belang van de Middellandse Zeehavens zal de ‘Blauwe banaan’ waarschijnlijk uitbreiden tot Genua.

Antwerpen en Zeebrugge

De havens van Antwerpen en Zeebrugge zullen volgens het rapport deel gaan uitmaken van een nieuwe korte zeevaartroute tussen de Ierse havens Cork en Dublin, de ‘Ierse corridor’ genoemd. Ook de havens van Gent en Zeeland (North Sea Port) zullen daar volgens het rapport van kunnen profiteren.

Brexit

Als de brexit er komt en het Verenigd Koninkrijk (VK) niet langer deel uitmaakt van het Europese transportnetwerk (TEN-T), zullen de bevoorradingsketens in het VK zich steeds meer op de binnenlandse markt en de Britse havens richten. Zo ontstaat een nieuwe ‘Britse corridor’.

Noord-, Zuid-, Centraal- en Oost-Europese corridors

Nieuwe infrastructuur zal bepalend zijn voor de ontwikkeling van nieuwe corridors. Zo zal bijvoorbeeld de Fehmarnbeltverbinding de ruggengraat vormen voor een ‘Noordzeecorridor’ tussen Hamburg, Kopenhagen en Malmö.

De grote hoeveelheden beschikbare arbeidskrachten op de Spaanse en Portugese markt trekken nieuwe industrieën aan, waardoor ook het distributieverkeer zal toenemen. Zo komt een ‘Iberische corridor’ tot stand.

De ontwikkeling van het spoor- en snelwegnet zorgt al voor een betere distributie via de bestaande ‘Centraal-Europese corridor’. Via Noord-Italië kan die in de toekomst aansluiten op de ‘Blauwe banaan’. Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van een ‘Zwarte-Zeecorridor’ via een toekomstig spoor- en snelwegnet dat zich uitstrekt van het Rijn-Donaubekken tot de Zwarte Zee.

Tot slot zal de toenemende belangstelling voor de Baltische regio als productielocatie volgens het rapport afhangen van de aanleg van weg- en spoornetwerken die de regio verbinden met Finland, Polen, Tsjechië en Duitsland. Volgens C&W zal deze ‘Baltische corridor’ zich waarschijnlijk pas op langere termijn ontwikkelen.

Koen Heinen