Maandag overleg arbeiders-bedienden logistiek over coronabonus

De vakbonden ACV-Transcom en ABVV-BTB willen maandag in het paritair overleg duidelijkheid over bonussen voor werknemers in transport en logistiek die tijdens de coronacrisis aan het werk blijven. Werkgevers reageren voorzichtig.

Na het overleg in het paritair comité voor transport en logistiek van donderdag 2 april, leggen de bonden de eis op tafel om in een volgende vergadering van het paritair comité – die plaatsvindt op maandag 6 april – tot een akkoord te komen over een bonus voor de werknemers. De bonus van 500 euro in kortingen en maaltijdcheques die bij Delhaize werd afgedwongen na stakingen, is andere transport- en logistiekmedewerkers niet ontgaan. Volgens BTB-topman Frank Moreels kwam er van werkgeverszijde geen antwoord op de vraag voor een compensatie op sectorniveau. "De werkgevers antwoorden dat ze geen mandaat hebben van hun raden van bestuur om extra loon toe te zeggen", klinkt het in een reactie aan Flows. 

Mensen ongeduldig

Moreels waarschuwt: "De mensen worden ongeduldig. Ze zien dat het Delhaizepersoneel een bonus krijgt, maar de mensen die instaan voor de belevering niet. We willen een akkoord op het niveau van het paritair comité om te vermijden dat er een wildgroei ontstaat aan ad-hocinitiatieven. Veel bedrijven zijn wel bereid om hun mensen, die extra uren kloppen en risico's lopen, te vergoeden, maar een oplossing op sectorniveau is nodig."

De bonden willen naar eigen zeggen spontane stakingen vermijden. "Transport en logistiek zijn essentiële sectoren, het is van belang dat de medewerkers daar aan het werk blijven. Maar met applaus alleen betaal je geen facturen. We willen maandag aan tafel en verwachten van werkgeverszijde een deftig voorstel. Dan kunnen we praten en tot een akkoord komen."  Een concreet bonusbedrag noemen de bonden liever niet. 

'Federale' bonus van 1.000 euro

Aan werkgeverszijde wordt afwachtend gereageerd. De Werkgeversfederatie voor de Internationale Handel, het Vervoer en de Logistiek merkt op dat de vraag zich stelt voor zowel de arbeiders- als bediendenprofielen in transport en logistiek. De federatie wil ook belijken wat de impact is van de maatregelen die op het federale niveau voorliggen. Zo is er het voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) om een 'coronabonus' van 1.000 euro toe te kennen, zonder dat bedrijven daar fiscale of sociale bijdragen op moeten betalen, of goedkopere overuren in vitale sectoren.

Sectorfederatie Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV) vindt het nog te vroeg om op de eisen van de bonden te reageren. 

Michiel Leen