Logistieke partners Blue Gate hebben duidelijke visie

Van Moer Stevedoring, Montea en City Depot, de logistieke partners in het Blue Gate Project, hebben alle drie een duidelijke visie hoe ze het project in Antwerpen mee willen ontwikkelen. Daarbij staan ‘slimme logistiek’ en stadsdistributie centraal.

Hoewel de verschillende bij het project betrokken partijen pas woensdagmorgen vernamen dat ze effectief als winnaar van de selectieprocedure uit de bus gekomen waren, hadden ze al heel wat voorbereidend werk geleverd. Van Moer Stevedoring zegt de logistieke site in twee fase te willen ontwikkelen.

“Een eerste fase zal ‘smart & simple’ zijn en vooral focussen op de constructiefase en eenvoudige overslag”, zegt Dennie Lockefeer van Van Moer. In een tweede fase, na realisatie van de eerste magazijnen op de site, zal verder ingezet worden op slimme logistiek en distributie.

Van Moer Groep baat op korte afstand van Blue Gate reeds een terminal uit voor Umicore in Hoboken. Jaarlijks worden daar 10.000 containers overgeslagen. “Veel nabijgelegen klanten hebben de vraag gesteld om ook van deze kade gebruik te kunnen maken. In samenspraak met Umicore is beslist om de kade niet voor derden open te stellen. Blue Gate kan hier het perfecte alternatief bieden om ook deze containervolumes via het water naar Antwerpen te kunnen afwikkelen.”

Logistiek zone

Voor de aangrenzende logistiekzone is Van Moer in gesprek met een aantal potentiële grote productiebedrijven die overwegen om hun (E)DC op Blue Gate te installeren. Volgens Lockefeer gaat het om logistieke overslagpunten tot 30.000 m² voor distributieconsolidatie en/of distributie van retail.

Binnenvaart

Volgens Van Moer leent de logistieke zone 1 zich perfect om een aantal kleinere trafieken met dezelfde oorsprong en bestemming te bundelen in binnenschepen. “Er is in de markt veel vraag naar oplossingen met deelladingen in binnenschepen. Deze deelladingen kunnen in logistieke zone 2 worden samengesteld en verscheept via zone 1. Op deze manier ontstaat een ultieme vorm van ‘slimme logistiek’ en wordt de kritische drempel voor vervoer via de binnenvaart verlaagd”, aldus Lockefeer nog.

Logistieke zone 1 zal neutraal gepositioneerd worden tegenover de barge operatoren.

Bouwmaterialenhub

Tot slot wil Van Moer in samenwerking met City Depot op de site een bouwmaterialenhub ontwikkelen die gekoppeld wordt aan stadsleveringen. Blue Gate zal zowel de water- als de landzijdige links leggen.

Montea

Logistiek vastgoedontwikkelaar Montea is reeds twee jaar bezig met het project, zegt CEO Jo De Wolf. “Dit is een unieke locatie aan de rand van de stad. De ontwikkeling van die 6,5 hectare is een grote uitdaging. De eerste projecten zullen gerealiseerd worden tegen 2017. Het zal in ieder geval een geïntegreerd project zijn. We willen vooral ook activiteiten die focussen op intensieve tewerkstelling voornamelijk voor laaggeschoolde werknemers die dikwijls ook problemen hebben met de mobiliteit”, aldus De Wolf.

Stadsdistributie

Het in stadsdistributie gespecialiseerde City Depot gaat op de site in een eigen vestiging goederen ontvangen en aan crossdocking doen. Daarbij is het ook de bedoeling om bouwmaterialen op paletten aan bouwwerven te leveren of in kleine volumes op dagbasis aan bijvoorbeeld een elektricien of tegellegger op een werf. De levering zal gebeuren met kleine voertuigen of cargofietsen.