Limburgse logistiekopleidingen werken grensoverschrijdend samen

Dat het Limburggevoel landsgrenzen overstijgt, wisten we al. Zowel aan Vlaamse als aan Nederlandse zijde slaan hogescholen de handen in elkaar om de noden van de sector beter te ondervangen, met steun van de werkgeversorganisaties uit beide landen.

Onder de noemer 'Logistiek Leren zonder Grenzen' slaan de Limburgse hogeschool PXL en de Nederlandse hogeschool Fontys de handen in elkaar. De noden in de logistieke regio Limburg zijn aan beide zijden van de grens dezelfde: de zoektocht naar competente profielen in een krappe arbeidsmarkt en het klaarstomen van de bestaande workforce voor de uitdagingen van digitalisering, big data en automatisering. Samenwerking was een logische keuze. Het programma werd woensdag officieel voorgesteld in Hasselt. Onderzoeksmedewerker Carla Vreys licht het project toe. "Het idee ontstond in maart 2018 en ging van start in juni van dit jaar. We willen een consortium van partners in het leven roepen om de noden van de logistiek in de regio beter tegemoet te komen. Zowel studenten als werknemers moeten beter voorbereid zijn op de uitdagingen van de toekomst."

900 vacatures

Naast de twee hogescholen stappen ook werkgeversorganisaties Voka en ELC Limburg in het project, naast KennisDC Logistiek, POM Limburg en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, onder de noemer van Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, net als de beide provinciebesturen. De focus van het project ligt op het Limburgse logistieke landschap, maar Vreys benadrukt dat de kennis van het project ook met andere hogescholen zal worden gedeeld. 

Vorig jaar telde Belgisch-Limburg gemiddeld vierhonderd logistieke vacatures op bachelorniveau. In Nederlands-Limburg stonden vijfhonderd soortgelijke jobs open. Beide regio’s zijn Europese logistieke hotspots, maar kampen met een mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. “Er is niet alleen nood aan meer, maar ook beter opgeleide medewerkers die klaar zijn voor de innovaties die in razendsnel tempo op de bedrijven afkomen. Met Logistiek Leren Zonder Grenzen willen we logistieke experts van de toekomst klaarstomen”, zegt Tom Vandeput, gedeputeerde van Economie, Innovatie, Industrieterreinen, Europese aangelegenheden en Personeelsbeleid provincie Limburg (BE). 

Gratis digitale lessen 

Het programma wil daaraan tegemoetkomen: zowel studenten als logistieke professionals, werkenden die zich willen omscholen, werkzoekenden en docenten uit het middelbaar onderwijs kunnen de digitale lessen volledig gratis volgen. Aan het einde organiseren de scholen student challenges, college tours en bedrijfsstages. De betrokken bedrijven zullen onderling kennis en expertise uitwisselen.

De concrete invulling van het programma is gepland voor het komende academiejaar. Voorlopig wordt vooral werk gemaakt van de behoefteanalyse van de betrokken stakeholders. 

Michiel Leen