Lean & Green Award voor drie Antwerpse expediteurs

De drie Antwerpse expediteurs Ahlers, Gosselin en Jas Forwarding krijgen een Lean & Green Award voor hun engagement om hun CO2-uitstoot te reduceren. De onderscheiding komt er op het moment dat de eerste resultaten meetbaar zijn.

Om in aanmerking te komen voor een Lean & Green Award verbinden bedrijven zich ertoe hun CO2-uitstoot met 20 procent te verminderen in vijf jaar tijd. Voor expediteurs geen eenvoudige opgave, omdat zij niet zelf over een voertuigenpark beschikken. Minder CO2 uitstoten is dan vooral een kwestie van efficiënt plannen en de klanten transportoplossingen aanreiken die minder belastend zijn voor het milieu. 

De concrete aanpak valt uiteen in een intern en een extern luik, grosso modo het onderscheid tussen wat het bedrijf zelf doet om de eigen uitstoot te beperken, en wat het doet om de uitstoot bij klanten en leveranciers terug te dringen. Dat kan bijvoorbeeld door duurzaamheidsgaranties te vragen aan leveranciers. Binnen de bedrijven gaat het om draagvlak creëren, onder meer door opleidingen. Medewerkers kunnen zo bewustere keuzes maken, zowel binnen hun operationele activiteiten, als op en rond de werkvloer (carpoolen, lichten uitdoen, enzovoort).

Doorgedreven modal shift 

Gosselin, Ahlers en Jas Forwarding leggen elk hun eigen accenten in hun aanpak, maar de projectbeheerders zien allemaal heil in een doorgedreven modal shift (van truck naar barge en van zee- naar spoorvervoer) en de mental shift die daarbij hoort. Door klanten op de hoogte te brengen van de CO2-uitstoot die bepaalde keuzes met zich meebrengen, rekenen ze op milieubewuste keuzes. Ook proactieve transportstroomoptimalisering is zo’n milieubewuste keuze. Moderne technologie stelt de expediteurs ook in staat om de transportstroom te visualiseren, wat leidt tot nieuwe oplossingen. 

Het Lean & Green-verhaal vindt zijn oorsprong in Nederland en wordt in Vlaanderen ondersteund door expertisecentrum VIL en expediteursvereniging VEA. De bekroonde expediteurs zien de onderscheiding niet als een doel, maar als een middel. 

Noodzaak

Roel Vanmaele, managing director van Ahlers Western Europe legt het uit: “Als logistiek bedrijf worden we dagelijks geconfronteerd met de noodzaak van dit soort initiatieven. De verkeersknoop wordt elke dag moeilijker te ontwarren en de kosten voor mens en milieu lopen op. Het is onze plicht daar iets aan te doen, in het belang van ons allemaal. Ik ben zeer blij dat Gosselin en Jas Forwarding die mening ook zijn toegedaan, want samen kunnen we veel meer.”

Geert De Wilde, managing director van Gosselin Logistics, bevestigt dat duurzaamheid ook bij de klanten steeds vaker deel gaat uitmaken van hun strategische doelstelling: “De Lean &Green Award toont aan dat wij de verlaging van de emissie-uitstoot ter harte nemen en concrete stappen ondernemen om hun doel te bereiken.”

Ook bij de klanten van Jas Forwarding staat sustainability steeds hoger op de agenda. Sam Jespers, implementation manager: “Door deel te nemen aan het Lean & Green-programma willen we onze inspanningen concretiseren, het opgestelde plan van aanpak is geen vrijblijvend statement maar een effectief actieplan.”

Michiel Leen