Lange omleiding, maar weinig hinder verwacht voor spoorwerken Moerdijk

De spoorwegbrug bij het Nederlandse Moerdijk, op de spoorlijn Rotterdam-Breda, wordt een tijdlang afgesloten voor herstellingen. De Belgische spoorsector verwacht niet meteen veel hinder van de werken op de drukke verbinding.

De spoorbrug bij het Nederlandse plaatsje Moerdijk wordt vanaf 25 juli stevig onder handen genomen. In achttien dagen tijd moet de kilometerlange brug vernieuwd worden. Dat kan lange omleidingen tot gevolg hebben, tot 150 kilometer. En dat terwijl er elders op het Nederlandse spoornet ook duchtig gerenoveerd en gewerkt wordt.

Omleiding

Belgische stakeholders uit het spoorgoederenverkeer verwachten niet veel hinder. Infrabel maakt zich alvast weinig zorgen. "Er is een omleiding voorzien via de Betuweroute. De goederentreinen kunnen normaal rijden en volgen een alternatief trajectvanaf het Nederlandse Zwijndrecht via Utrecht of Rotterdam", zegt woordvoerster Lesley Buyle.

Voorzichtigheid

Bij Lineas is men voorzichtiger en wordt nog volop nagegaan wat de impact zou kunnen zijn. Railtraxx en Trainsport laten dan weer weten dat ze de bewuste route niet gebruiken. En dat terwijl bijvoorbeeld DB Cargo Nederland zich elders wel kritisch uit liet over de alternatieve trajecten.

Rotterdamroute

Er blijkt evenwel een plausibele verklaring te zijn voor het relatief geruste gevoel bij het Belgische spoor, leert navraag bij het Antwerpse Havenbedrijf. "De Moerdijkroute is vooral belangrijk voor de Rotterdamse haven", zegt woordvoerster Annik Dirkx. "Het spoortransport vanuit Antwerpen is vooral gericht op het Ruhrgebied, Frankrijk en Oost-Europa. Export vanuit Antwerpen naar Nederland gaat zelden via de spoorweg. We verwachten dus weinig hinder van de werken, ook al omdat er amper spoorverkeer is tussen de havens van Antwerpen en Rotterdam."

Michiel Leen