KdG Hogeschool en FORWARD Belgium starten project werkplekleren

Karel de Grote Hogeschool en expediteursvereniging FORWARD Belgium lanceren een pilootproject rond werkplekleren. Een kleine groep derdejaarsstudenten bijt de spits af. De ambitie is om werkplekleren uit te breiden naar het eerste en tweede jaar.

In het kader van het keuzevak Global Forwarding @company kunnen derdejaarsstudenten van de opleiding Logistiek Management aan de Karel de Grote Hogeschool (KdG) vanaf volgend academiejaar opteren voor werkplekleren. “Op die manier kunnen de studenten in een authentieke en professionele omgeving kennis en vaardigheden opdoen die de sector verwacht”, zegt opleidingshoofd Inge Heirbaut.

Brainstorm

De contouren van het project werden uitgewerkt in samenwerking met expediteursvereniging FORWARD Belgium. In een reeks brainstormsessies werden de leerdoelen bepaald. Die zijn van cruciaal belang, want werkplekleren is nog iets anders dan een klassieke stage. “Een stage is als het ware de kers op de taart, waarbij de student alle kennis die hij in de afgelopen jaren verworven heeft, toepast en integreert op de stageplek. Bij werkplekleren gaat het om nieuwe en meer specifieke kennis en vaardigheden die op de werkplek verworven worden. De student moet zijn eigen leerproces ook zelf in handen nemen.”

De studenten zullen in een eerste fase van vier weken twee dagen per week in het bedrijf te vinden zijn. In de tweede fase, die drie weken duurt, gaan ze fulltime in het bedrijf aan de slag. Het werkplekleren wordt ingepland aan het begin van het tweede semester, de stages vallen klassiek wat later. “Wie werkplekleren heeft gevolgd, begint met een grotere waaier aan skills en tools aan zijn stage”, weet Heirbaut.

Tiental pioniers 

Olivier Schoenmaeckers, directeur bij FORWARD Belgium, zet mee zijn schouders onder het pilootproject. “Het werkplekleren kan een oplossing zijn voor de zoektocht naar jonge mensen in onze sector”, klinkt het. “Maar er zijn ook uitdagingen. Werkplekleren vraagt een duidelijk engagement van een bedrijf. In samenspraak met KdG bepalen we de leerdoelen: de vaktechnische inhoud, maar ook de benodigde soft skills. Een tiental bedrijven engageert zich nu, we hopen zo alle geïnteresseerde studenten een plaats aan te bieden. We willen in de eerste plaats ervaring opdoen met dit relatief beperkte proefproject, om het later eventueel uit te breiden naar andere vakken. Deze ontwikkeling kan ook voor de ruimere logistieke sector interessant zijn.”

Michiel Leen