Katoen Natie koopt Nederlandse chemielogistieker Langen (update)

De Antwerpse groep Katoen Natie heeft het Nederlandse transport- en logistiekbedrijf Langen overgenomen. De activiteiten van het bedrijf uit Elsloo, nabij Maastricht, passen perfect bij die van Katoen Natie.

Langen is een familiebedrijf hoofdzakelijk actief in bulktransport en -logistiek. De hoofdzetel in Elsloo, ligt nabij het havengebied van Born aan de Maas, niet ver van de barge- en spoorterminal en van de Nedcar-autofabriek. Het bedrijf dat een jaaromzet van ongeveer 50 miljoen euro heeft en 2,1 miljoen winst (na belastingen) maakte, geldt als een van de belangrijkste logistieke spelers in Nederlands Limburg. De uitbouw van Langen werd mede onderbouwd door de grootscheepse economische ontwikkeling in Zuid-Limburg gestuurd door het chemieconcern DSM.

Behalve in het wegvervoer is de onderneming ook actief in de opslag en dienstverlening aan de chemie en automobielindustrie. Ze telt ruim 450 medewerkers, beschikt over 225 trekkers, 450 trailers (bulkopleggers voor petrochemische en chemische producten, alsook zeilopleggers voor hoofdzakelijk paletten, big bags en octabins), 210.000 m² warehouses en 14.000 m³ silo’s. Langen, dat lid is van de European Chemical Transport Association (ECTA), heeft ook zetels in België (Maasmechelen), Spanje, Frankrijk en Polen.

Hinterland

Born heeft een grote containerterminal is de los/laadhaven voor het containerverkeer per barge vanuit en naar Antwerpen en Rotterdam. Daarenboven zijn Nederlands Limburg en Duitsland het natuurlijke hinterland van Born, van waaruit containers en goederen gedistribueerd kunnen worden.

De logistieke activiteiten van Langen zijn goed ontwikkeld. Zo beschikt Langen over een ‘Automotive Logistic Center’ (West-Europees distributiecenter voor de onderdelenopslag van Mitsubishi), magazijnen in Born (100.000 m²), Geleen (35.000 m²) in Nederland, Maasmechelen en Tudderen (Duitsland). Tevens wordt nu een productiehal voor QCP (Quality Circular Polymer, recycling van plastics) gebouwd, een investering 7,5 miljoen euro.

Silo’s

Ook in de silo’s is er een goede complementariteit: Katoen Natie heeft reeds een zeer belangrijke vestiging in Nederlands Limburg in Nuth (silo’s). “Die activiteiten zijn volledig complementair met Langen en kunnen dan ook organisatorisch in elkaar geschoven worden,” aldus Fernand Huts, de topman van Katoen Natie. “De activiteiten van de groep Langen kunnen perfect ingepast worden in de structuur van de groep Katoen Natie.”

Volgens de familie Langen maakt de overname schaalvergroting mogelijk en gebeurt de verkoop “om de groei en de continuïteit van het bedrijf te verzekeren".

Verkeersinfarct

In België geeft Fernand Huts een andere draai aan de overname. Volgens hem past deze overname in zijn strategie om te anticiperen op het Antwerps verkeersinfarct dat er volgens hem zit aan te komen door een verwachte toename van containeractiviteiten in de Waaslandhaven. Tevens zegt hij dat ze is ingegeven door de problemen met de wet-Major. Volgens hem is een verhuis van activiteiten niet nu aan de orde, maar hij zegt die op termijn ook niet uit te sluiten.

Er zou overigens een logica in zitten. Door bepaalde logistieke activiteiten, o.a. in de plastics en de chemie, naar Nederlands Limburg over te hevelen, zou Katoen Natie niet alleen dichter bij het Duitse hinterland zitten, maar ook de kilometerheffing kunnen vermijden. De aanvoer zou per spoor of barge kunnen gebeuren en de afvoer per vrachtwagen vanuit Nederland.

Het is voor Katoen Natie al de tweede grote Nederlandse overname dit jaar. Eerder kocht de Antwerpse groep al afvalverwerker Indaver van het Zeeuwse energiebedrijf Delta over.