IRU wil ‘road map’ voor transport van de toekomst

De komende 20 jaar zal het hele Europese transportsysteem – en meer bepaald het wegvervoer - een omwenteling kennen. Maar waarop moet men inzetten? De IRU heeft een denktank en een innovatielaboratorium opgericht om antwoorden te zoeken.

Dit initiatief is eind vorige week aangekondigd door de internationale vereniging van het wegvervoer IRU naar aanleiding van de vierde IRU/EU transportconferentie in Brussel. Deze had als thema: ‘De toekomst van het wegvervoer: innovatie en efficiëntie’.

Volgens Umberto de Pretto, de secretaris generaal van de IRU met zetel in Genève, staat de wereld van het wegvervoer voor een ware technologische revolutie. “Maar”, zo beklemtoonde hij, “wij moeten ons de vraag stellen hoe snel en hoe ver de innovatie mag gaan. En hoe moet ook de wetgeving evolueren?”

Hij schetste enkele van de uitdagingen. Zo moet de weginfrastructuur aangepast worden aan de nieuwe vormen van wegvervoer. “Moet een kernnetwerk geëlektrificeerd voor langeafstandstrucks en lijnautocars? Hoe moeten we omgaan met bijv. ‘platooning’ (red: voertuigen die digitaal met elkaar verbonden zijn en in kolonne rijden) of onbemande trucks”?

Elektrisch

“Hoe zal het stadsvervoer er binnen 20 jaar uitzien? Zal de mobiliteit en de stadsdistributie volledig elektrisch zijn? Zullen drones effectief een rol spelen? Welke rol zal de ‘shared economy’ (red.: lees de Uber-taxi’s en andere gelijkaardige initiatieven) spelen? En hoe zullen de wetgevers op deze innovatieve ideeën reageren? Met de ‘shared economy’ hebben ze alvast aangetoond dat zij totaal onvoorbereid zijn op deze nieuwe trends”, zo stelde hij.

Denktank

Daarom gaat de IRU een denktank oprichten om de komende stappen voor te bereiden. Deze werkgroep zal bestaan uit zowel experten uit de industrie als politieke beslissingsnemers. Tevens wordt een laboratorium opgestart om nieuwe technologieën te kunnen evalueren. Daarbij zal niet alleen de klemtoon liggen op innovatie, maar tevens op ‘best practices’.

Volgens de Pretto is het hoogtijd dat de verschillende actoren de bedrijfsvoertuigen van de toekomst beginnen te definiëren. Ook moeten ze bekijken hoe ze optimaal in het transportsysteem in zijn geheel moeten geïntegreerd kunnen worden. “Samen met alle stakeholders een ‘road map’ uitwerken voor de ontwikkelingen van de toekomst, is van het grootste belang,” stelde hij.