Horizontale bundeling goederenstromen PepsiCo en Nestlé bekroond

Voor hun horizontale samenwerking hebben STEF, PepsiCo, Nestlé en Tri-Vizor van de European Logistics Association (ELA) de European Gold Medal for Supply Chain and Logistics – Project of the Year ontvangen. Het project loopt in België en Luxemburg.

Nestlé en PepsiCo, twee grote concurrenten, hebben de opslag, het verpakken en de distributie gecombineerd van hun verse en gekoelde levensmiddelen richting klanten in België en Luxemburg. De Franse koellogistiekgroep STEF werd door beide verladers gekozen als gezamenlijke logistieke dienstverlener. Tri-Vizor trad op als onafhankelijke orchestrator die de neutraliteit van de gezamenlijke operatie en de naleving van de concurrentieregels moest garanderen.

“Dit project was eigenlijk een initiatief van de Belgilux Association of Branded products Manufacturers (BABM). Zij hebben het aanvankelijk gelanceerd met een vijf- of zestal partijen. Uiteindelijk zijn we geëindigd met twee partijen, maar het is de bedoeling om nog nieuwe toe te voegen”, zeggen Alex Van Breedam en Bart Vannieuwenhuyse van supply chain orchestrator Tri-Vizor. Volgens hen gaat het om een uniek project aangezien het om grote concurrenten gaat. Tijdens het hele proces moest dan ook een strikte gedragscode gerespecteerd worden.

Bij de zoektocht naar bijkomende partijen is het volgens Van Breedam en Vannieuwenhuyse heel belangrijk om eerst te berekenen of de nieuwkomer wel waarde toevoegt aan het project.

Besparing

Dankzij de consolidatie en de proactieve synchronisatie van een deel van de goederenstromen van PepsiCo en Nestlé, levert de horizontale samenwerking niet enkel een belangrijke besparing op de kosten op, maar zorgt ze tevens voor een aanzienlijke reductie van de CO2-uitstoot.

De winst die zowel de kostenbesparing als de verbeterde dienstverlening voor de klanten-distributeurs oplevert, wordt verdeeld volgens een formule van evenredige verdeling. Daardoor kunnen andere producenten van verse en gekoelde levensmiddelen in de nabije toekomst mee in de horizontale samenwerking stappen op voorwaarde dus dat ze waarde toevoegen aan het project.

Pepsico telt in België en Luxemburg 950 medewerkers verdeeld over drie sites, waarvan twee productiesites. Nestlé vertegenwoordigt in België een omzet van 506 miljoen euro en meer dan 100 merken.

Koellogistieker STEF heeft in België drie vestigingen, waarvan twee in Saintes en één in Courcelles. De groepsomzet bedroeg vorig jaar meer dan 2,765 miljard euro. Het is in één van de sites in Saintes dat de producten van de twee verladers worden gebundeld en opgeslagen. Van daaruit staat STEF in voor de distributie.