Hogescholen logistiek organiseren studiedag e-commerce

Ruim 500 hogeschoolstudenten Logistiek uit heel Vlaanderen komen vandaag samen in Laakdal voor een studiedag ‘Logistiek voor e-Commerce’. Het is een vervolg op de studiedag ‘Groene Logistiek’ van een jaar geleden.

Bij die vorige studiedag zijn de diverse Vlaamse hogescholen met een professionele bacheloropleiding in Logistiek Management over de provinciegrenzen op één plaats samengekomen om praktijkinzicht te verwerven. Dit jaar krijgt het initiatief van de docenten een vervolg, met als thema ‘Logistiek voor e-commerce’. Ditmaal wordt de studiedag georganiseerd in het Logistiek Innovatie & Training Centrum (www.litc.be), in het Kempense Laakdal, pal naast het EDC van Nike.

Volgens de organisatoren is het doel van deze studiedag is viervoudig:

  • toekomstige logistieke managers bewust maken van de specifieke logistieke uitdagingen van online shopping, een brandend actueel thema nu België hieromtrent een inhaalbeweging inzet op Nederland;
  • hen inspireren om zelf creatief te denken in de e-commerce logistiek;
  • het curriculum van hogeschoolstudenten aanvullen met concrete praktijkverhalen;
  • de hogescholen aanzetten tot samenwerking en delen van ‘best practices’ over provinciegrenzen heen

De studenten krijgen de gelegenheid om plenaire én breakout sessies bij te wonen rond actuele thema’s in logistiek voor e-commerce. Ze kunnen dit combineren met een rondleiding in de groene logistieke campus en magazijnen van Nike, in de containerterminal van Meerhout aan het Albertkanaal en in diverse distributiecentra in de omgeving. 

Nike

In de plenaire sessies spreekt Nike, dat voluit de kaart van online shopping trekt, over de logistieke uitdagingen waarvoor zij staan. In de breakout sessies komt een brede waaier aan business cases aan bod: het aankopen op het Internet (‘e-procurement’), het leveren van online gekochte goederen, het creëren van meerwaarde (‘e-value added logistics’) en het beheren van retourzendingen.

VDAB

De VDAB is aanwezig om de toekomstig afgestudeerden wegwijs te maken op de arbeidsmarkt.  Ze informeren hen hierbij over de ondersteuning die de VDAB hen kan geven op zoek naar werk.

Hoge scholen die deelnemen aan deze studiedag zijn UC Leuven Limburg, Thomas More, Hogeschool PXL, Vives, Karel de Grote Hogeschool, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen en HO Gent.