Jo De Wolf (Montea): “Logistiekers onderschatten china-effect”

Slechts één op twee logistieke spelers in ons land is zich bewust van de impact van de Chinese markt op hun activiteiten. Internationale partnerships met Chinese bedrijven zullen doorslaggevend zijn, zegt logistiek vastgoedgroep Montea.

Uit de tweejaarlijkse logistieke barometer van Montea blijkt dat de helft van de bedrijfsleiders uit de logistieke sector geen grote invloed verwacht van de Chinese markt op zijn activiteiten. “Nochtans zet China vandaag meer dan ooit met rasse schreden koers naar West-Europa. De coronacrisis biedt op dat vlak extra ontwikkelingskansen waar de logistieke sector volop moet op inspelen. Want je zal zien, de Chinezen zullen straks ook bij ons komen aankloppen”, zegt Jo De Wolf, CEO van Montea.

In de eerste negen maanden van vorig jaar voerde China voor 12,4 miljard euro goederen en diensten uit naar België. Experten verwachten dat het aandeel van China de komende decennia snel zal groeien.

Impact China

Uit de tweejaarlijkse bevraging bij de top van de logistieke sector in ons land blijkt dat 15% van de Belgische sector een significante impact van China voelde in 2019. Een kwart van de logistieke spelers verwacht ook in 2020 en 2021 een China-effect. Volgens Montea is dat een onderschatting. “Hopelijk doet corona ons effectief beseffen dat China dichterbij is dan we denken. Want uiteindelijk staat China nu voor een kenniseconomie”, benadrukt De Wolf.

Volgens hem dreigen nog te veel logistieke bedrijven de trein te missen als ze zich niet voorbereiden op de impact die China zal teweegbrengen op de logistiek sector. “Het is duidelijk dat internationale partnerships met Chinese bedrijven de komende decennia doorslaggevend zullen zijn, zowel voor onze eigen samenleving als voor de Belgische en Europese bedrijfscultuur”, zegt de CEO.

Belt & Road Initiative

Montea verwijst ook naar het ‘Belt & Road Initiative’ waarmee China de handel met Europa wil vergroten door infrastructuurinvesteringen. Heel wat Europese landen hebben zich al geëngageerd. Ook in België zijn er al voorbeelden van succesvolle samenwerkingen met grote Chinese groepen, zoals de logistieke groep Lingang in de haven van Zeebrugge en onlineretailer Alibaba met zijn logistieke poot Cainiao op de luchthaven van Luik. “De connectie die China maakt naar de wereld, komt op een moment dat de VS zich op zichzelf terugtrekt onder het motto ‘America first’. In België moeten we van dit momentum gebruikmaken en nog meer onze sterkste logistieke verkeersassen in de kijker zetten”, vindt De Wolf.

Corona

De coronacrisis leerde volgens Montea hoe snel ons economisch systeem ontregeld wordt wanneer de toevoer van buiten Europa plots stilvalt. Daarom zullen bedrijven grotere, meer strategische voorraden moeten opbouwen in Europa en dat voor zowel productie als levering met nieuwe ontwikkelingskansen voor de logistieke sector. “Vertrouwde principes zoals ‘just in time’ en ‘single supplier’ moeten in de toekomst kritischer bekeken worden. Al voor de crisis onderzochten een aantal bedrijven om een stuk geautomatiseerde productie terug naar Europa te halen. De coronacrisis zal deze reflectie nog versnellen”, besluit De Wolf.

Koen Heinen