Havenbedrijf: “NextGen District hefboom transitie industrie” (+video)

De nieuwe marktbevraging voor de voormalige Opelsite onder de noemer ‘NextGen District’ moet het project volgens het Havenbedrijf Antwerpen een nieuwe impuls geven. “De site moet dienen als hefboom voor de transitie van de industrie”, luidt het.

De zopas gelanceerde marktbevraging is de derde op vijf jaar tijd, maar dat wil volgens het Havenbedrijf niet zeggen dat de voorgaande bevragingen niets hebben opgeleverd. “Telkens we een nieuwe bevraging lanceren is dat met een verscherpte focus. Aanvankelijk was het plan om een grote investeerder voor de site aan te trekken. De ambitie was toen minder scherp. We gaan volop voor circulaire economie en energietransitie en daarom moeten we ons aanbod aanpassen. Innovators of scale-upbedrijven hebben geen 90 ha nodig. Daarom zijn we gaan bekijken hoe we het terrein kunnen ontwikkelen om het ruimteaanbod en de ruimtevraag op elkaar af te stemmen”, legt Jelle Dierckx uit. Hij is manager Investment & Development van de afdeling Klantenrelaties, en verantwoordelijk voor de ontwikkelingen in het havengebied en projectleider voor de reconversie van de Opelsite.

Verscherpte focus

Volgens Dierckx is die verscherpte focus het gevolg van het voortschrijdend inzicht uit de vorige bevragingen. “We onderhandelen overigens nog steeds met bedrijven die eerder hun interesse toonden voor de site”, zegt hij. Deze bedrijven zouden nog in aanmerking komen voor de ruimte voor chemische industrie die op de site wordt voorzien.

Ook de naamswijziging van ‘Churchill Industrial Zone’ naar ‘NextGen District’ past in de verscherpte focus. “Dat moet de bevraging een nieuwe impuls geven. Het is een product dat we aanbieden en daarbij hoort een naam die de lading dekt”, benadrukt Dierckx.

Infrastructuur

Vorige maand lanceerde het Havenbedrijf een aanbesteding voor een ontwerp van de ‘proeftuin’ en het ‘chemical park’ op de site. Het gaat volgens Dierckx om een voortraject met betrekking tot de haalbaarheid en een ontwikkelingsvisie. Het Havenbedrijf zal instaan voor de wegenis en verhardingen op de site op schaal van de gebruikers. “Bedrijfseigen assets worden door de concessionarissen gerealiseerd. We zullen wel bekijken wat collectief gerealiseerd kan worden”, zegt hij.

De resultaten van de nieuwe bevraging worden over vijf maanden geëvalueerd. “We zullen dan met de kandidaten spreken. Na zes maanden volgt dan een tweede ronde en zo nodig wordt de bevraging bijgestuurd. De site moet effectief dienen als hefboom voor de transitie van de industrie. We gaan die dan ook niet hals over kop invullen”, besluit Dierckx.

Koen Heinen