Havenbedrijf laat ERS-project nog eens in detail onderzoeken

De raad van bestuur van het Antwerpse Havenbedrijf heeft een bijkomende audit besteld voor het dossier van het Saudische Energy Recovery Systems (ERS). Die moet antwoord bieden op een aantal openstaande vragen.

ERS wil aan het Delwaidedok in de haven van Antwerpen een grootschalige ‘waste-to-chemicals’-installatie bouwen. Met het project zijn een investering van 3,7 miljard euro en tot 900 jobs gemoeid.

Sinds de bekendmaking in mei vorig jaar werden reeds verschillende deelaspecten van het project grondig onderzocht. Daaruit bleek onder meer dat de geplande productie van ammoniak onder het Emission Trading System valt en bijgevolg geen hypotheek legt op de nationale, regionale of lokale klimaatdoelstellingen en -verbintenissen, aldus het Havenbedrijf.

Eerder dit jaar hadden de Bond Beter Leefmilieu en de Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer al hun twijfels geuit over het project en voornamelijk de ecologische voetafdruk.

Nieuw onderzoek

Om een antwoord te kunnen geven op een aantal openstaande vragen en een onafhankelijk standpunt te bekomen, besliste de raad van bestuur van het Havenbedrijf nu om een bijkomende opdracht te geven aan PwC. Die zal het dossier nog eens in detail onderzoeken en auditen op zijn financiële en economische realiseerbaarheid, de milieu-impact en de technologische vooruitstrevendheid. Met deze input wil het Havenbedrijf zijn uiteindelijke beslissing kunnen staven.

Deze audit zal een aantal maanden in beslag nemen. Eerder moet dan ook geen finale beslissing over het al dan niet toekennen van de concessie verwacht worden.