Groot Logistiek Debat zet uitdagingen op scherp (1) + foto’s

Het “nieuwe koken in de logistiek” suddert nog op een veel te laag pitje. Als Vlaanderen en België hun positie in het logistieke landschap willen behouden, moet de vlam van samenwerking, synchromodaliteit en innovatie dringend harder gaan branden.

Interactive Supply Chain Network (ISCN) hield gisterennamiddag zijn startevent met het lang aangekondigde Groot Logistiek Debat, waarvoor Flows als mediapartner optrad. Ruim 200 havenondernemers, logistiekers, vervoerders en verladers zakten naar de luchthaven van Deurne af om te horen hoe de Rijn-Scheldedelta in het algemeen en de haven van Antwerpen in het bijzonder hun rol als mekka van de logistiek kunnen blijven spelen. Kernvraag was hoe uitdagingen zoals e-commerce, congestie en duurzaamheid aangepakt moeten worden.

Panelgesprekken over ‘Gateway’, ‘Hinterland’ en ‘Last Mile’ wisselden daarbij af met videoboodschappen van markante spelers en interviews van prominenten zoals Karel Vinck (foto 2) door VRT-journalist Ivan De Vadder. Voor het evenement voorgelegde stellingen en reacties (foto 3) dienden daarbij als leidraad. Alex Van Breedam (foto 4) nam als voornaamste orkestleider de regie waar.

Prioriteiten

De videoboodschappen draaiden vooral om wat de ondervraagde personen als de drie meest noodzakelijke veranderingen beschouwen. Inzetten op slimme logistiek, samenwerking tussen alle betrokken partijen (bedrijven, overheden, maar ook onderwijs bijvoorbeeld), het fors beter benutten van de mogelijkheden die data sharing biedt, blijvende investeringen in infrastructuur en in het slim gebruik ervan, het oplossen van het mobiliteitsvraagstuk, de noodzaak om nog meer aan bundeling van trafiekstromen te doen, het stimuleren van innovatie en duurzaamheid kwamen daarbij meermaals aan bod.

Eddy Bruyninckx (foto 5) stipte als topman van het Havenbedrijf Antwerpen daarnaast het “vol exploiteren van schaalvoordelen” aan. Chris Van Doorslaer, CEO van Carta Mundi, noemde ook het fiscaal stimuleren van reshoring. Kurt Van Doninck, CEO van Nike ELC (foto 6), zette “talent” en “maken dat jongeren kiezen voor logistiek” bovenaan zijn lijst.

Johnny Thijs, bestuurder bij H.Essers en bij Delhaize, had het onder meer over beschikbaarheid en snelle inzetbaarheid van gronden voor magazijnen en over de noodzaak voor transport en logistiek om niet langer in gespreide slagorde op te treden, maar met één stem de dialoog met de overheid aan te gaan.

“Meer jobs verloren dan bij Caterpillar”

Tijdens de interviews met een resem CEO’s en prominenten vielen een aantal opmerkelijke quotes te rapen. Marc Descheemaecker, voorzitter van Brussels Airport (foto 8), kwam terug op het vertrek van drie luchtvrachtmaatschappijen naar Schiphol, wat “meer jobs heeft gekost dan de sluiting van Caterpillar”, maar nauwelijks aandacht kreeg.

ERTMS-coördinator Karel Vinck zag in Europa een mogelijk aandeel van 16 tot 17% in de modal split voor het spoor als dat optimaal zou gaan functioneren.

Dirk Vandeputte, CEO van Vandeputte Safety Experts, stelde dat volautomatische magazijnen lang niet voor alle sectoren haalbaar zijn en veel ook afhangt van de markt, bijvoorbeeld of het om B2B of B2C gaat. Ook is volgens hem een zeker volume nodig om investeringskosten terug te verdienen. “Automatisering komt er sowieso”, zei hij. Voor het resterende, verminderde personeelsbestand zullen andere taken in een meer ergonomische omgeving overblijven.

Alexander Von Maillot, CEO van Nestlé, benadrukte dat trafiekbundeling tussen bedrijven uit eenzelfde sector perfect kunnen. “In de winkel zijn we concurrenten, niet op de baan”, verklaarde hij over de logistieke samenwerking van zijn groep met PepsiCo.

Onbemande truck niet voor binnenkort

Nick Rens, president van Wabco (8), gelooft niet dat de onbemande vrachtwagen snel zal doorbreken. “Er is daarvoor ook nood aan intelligente infrastructuur en zo ver zijn we nog lang niet. Er zijn nog gigantisch veel problemen op te lossen.” Alleen op gecontroleerde trajecten zonder interactie met het algemeen verkeer zijn momenteel in zijn ogen toepassingen mogelijk.

Zelfs bij platooning of konvooirijden plaatste hij ernstige vraagtekens. “Platooning is in het leven geroepen om brandstof te besparen”, onderstreepte hij. De vele testen die de jongste tijd plaatsvonden, overtuigen hem nog lang niet. “Het gaat daarbij systematisch om dezelfde vrachtwagens met dezelfde kenmerken, afmetingen en belading.” De realiteit in het verkeer is wel wat anders. De huidige proeven hebben volgens hem meer weg van “reclame”.

Over de debatten leest u morgen meer bij Flows.