‘Groot Logistiek Debat’ wil future proof supply chain uittekenen

Hoe zal de logistiek van morgen er uitzien? Van het antwoord op die vraag zal afhangen of Vlaanderen zijn positie als havenpool en draaischijf in internationale goederenstromen zal behouden. Het Groot Logistiek Debat wil daarin ook uw stem horen.

In transport en logistiek zullen de kaarten in de komende jaren grondig geschud worden. Nieuwe trends en concepten zijn het landschap in een andere plooi aan het leggen. De revolutie die op havens, vervoerders en logistieke dienstverleners afkomt, is wellicht nog het best te vergelijken met de revolutie die de container in de voorbij halve eeuw teweegbracht, al zal ze nog ingrijpender en veelzijdiger zijn.

“De uitdagingen waar we voor staan, zijn enorm en manifesteren zich in de drie kernschakels in de logistieke keten: gateway, hinterland en last mile”, onderstreept Alex Van Breedam (rechts op foto 2), CEO van Tri-Vizor en ‘logistiek futurist’.

Explosie van transport

“In de ‘last mile’ dient er zich een wanverhouding aan tussen vraag en capaciteit. Het aantal over de weg vervoerde volumes in Europa neemt jaar na jaar slechts lichtjes toe, maar het aantal leveringen groeit bijna exponentieel en iedereen wil zo snel mogelijk beleverd worden. Met als resultaat dat meer voertuigen nodig zijn en steeds vaker de bestelwagen wordt ingeschakeld, een fenomeen dat door de invoering van de kilometervergoeding nog wordt versterkt. Anderzijds krijgen we te kampen met een tekort aan chauffeurs.”

“Ook het B2C-gebeuren veroorzaakt een explosie van transport. E-commerceklanten laten tien paar schoenen aanrukken en sturen er negen terug. Met gratis transport dat in feite door de samenleving wordt gesubsidieerd, en een wildgroei aan retourlogistiek die vanuit het oogpunt van duuzaamheid alleen maar vragen kan oproepen. Gaat de maatschappij dit blijven pikken?” 

Vandaag organiseert logistiek de overdaad. Morgen zal het er op aankomen de schaarste te regisseren.

“De hele keten komt onder druk te staan. In het hinterland tussen gateway en Europese distributiecentra (EDC) zullen die kleinere logistieke stromen hun plaats moeten vinden. De gateways, of het nu een haven of een luchthaven is, zullen aan de grote verladers moeten bewijzen dat zij hun goederen snel en betrouwbaar in het achterland krijgen. Hun rol zal verder evolueren van die van landlord en infrastructuurontwikkelaar naar die van regisseur van in- en uitgaande stromen.”

“We naderen een kantelpunt. De druk van een nijpend capaciteitstekort gecombineerd met een slechte bezettingsgraad enerzijds en de maatschappij die steeds minder bereid is om nog meer vrachtwagens toe te laten anderzijds, zou de slinger wel eens kunnen doen doorslaan. Voorbij dit kantelpunt zullen we met de logistiek niet meer de overdaad maar wel de schaarste beter moeten gaan regisseren”, vat Alex Van Breedam het samen.

Interactief congres

Om die stroomversnelling tussen oud en nieuw in kaart te brengen, uit te zoeken wat de juiste vraagstelling is en hoe het antwoord daarop er kan uitzien, organiseert Interactive Supply Chain Network (ISCN) begin oktober ‘Het Groot Logistiek Debat’. Flows treedt daarbij als mediapartner op.

In de aanloop naar het congres zal de klemtoon heel sterk op interactiviteit komen te liggen. “De bedoeling is iedereen die betrokken is bij een van de drie pijlers in de logistiek (gateway, hinterland en last mile), mee in het debat te trekken”, zegt Alex Van Breedam daarover.

“De kernvraag is hoe we te werk moeten gaan om de supply chains ‘future proof’ te maken. Via Flows wil ISCN voor de drie onderdelen van de logistieke stroom stellingen poneren of opvragen, ideeën verzamelen en voorstellen in overweging nemen aangaande de debattanten. Iedereen kan mee bepalen waarover het Groot Logistiek Debat precies moet gaan en wie daarover aan het woord moet komen. Wij willen weten wat in logistiek Vlaanderen leeft en de reacties en suggesties bundelen om de juiste thema’s aan te snijden.”

“We hebben heel veel partijen bereid gevonden om daar aan mee te werken. De drie debatten zullen omkaderd worden door Vlaamse CEO's en opinieleiders. Daarna hopen we dat de bevoegde actoren hiermee aan de slag kunnen gaan”, voegt hij daar nog aan toe. “Maar eerst is het woord aan de spelers op het veld. Wij hopen dat ze het debat met hun inzichten zullen voeden.”

 

INTERACTIVE SUPPLY CHAIN NETWORK CONGRES
Datum: 5 oktober 2016 - van 16:00 tot 20:35u - aansluitende walking dinner
Plaats: Antwerp Airport
Schrijf u in op www.iscn.eu

Wil u weten welke stellingen nu al op het lijstje staan, zelf een thema naar voor schuiven, een mening uiten… het kan nu al. U hoeft daarvoor enkel naar de website www.iscn.eu te surfen. Daar vindt u alle stellingen en reacties en kan u het debat mee aanzwengelen.